- Drop indsatsplaner hurtigst muligt

To landmænd på Nordals advarer mod indsatsplanerne, der er en del af vandplanerne: - De kommer til at koste hele samfundet unødigt dyrt

Brødrene Peter og Jørgen Jørgensen, Skovhave I/S på Nordals er rystede over, at de såkaldte indsatsplaner med så uoverskuelige økonomiske konsekvenser skal indføres over hele landet. Endvidere advarer de om, at planerne indføres på et himmelråbende forkert, fagligt grundlag.

Ifølge brødrene er der nemlig markant forskel mellem de teoretiske beregninger, der ligger til grund for udpegningen af nitratfølsomme områder, og de faktiske målinger af nitrat i grundvandet i de områder.

Som eksempel nævner de Oksbøl Vandværk på Nordals, som ligger i et såkaldt nitratfølsomt område, og hvor indholdet af nitrat i grundvandet ligger på 1/50 del af grænseværdien. Og det til trods for, at udledningen er en konsekvens af gødskningen for 20 år siden.

Alligevel skal gødskningen i de nitratfølsomme områder halveres og brugen af pesticider skal helt ophøre. Dét mener Peter og Jørgen Jørgensen er at skyde gråspurve med kanoner.

- Problemet med at tage så drastige virkemidler i brug, som der lægges op til, er desuden, at landmændene skal kompenseres, påpeger de. Denne udgift skal nemlig afholdes af vandværker, som ikke kan gøre andet end at lægge udgifterne på vandprisen.

Læs også