LandboUngdom forudser uddannelsesproblemer

Dan Torp Jepsen fra LandboUngdoms ledelse forstår ikke, hvorfor regeringen lægger op til at afvikle præmie- og bonusordningen

Hos LandboUngdom undrer Dan Torp Jepsen fra ledelsen sig over, at regeringen i sit finanslovsforslag har lagt op at afvikle præmie- og bonusordningen på 70.000 kroner til de læremestre, der ønsker at give elever mulighed for at gøre en erhvervsuddannelse færdig.

- Jeg kan ikke få det til at hænge sammen med regeringens ambitioner om at sikre, at så mange unge som muligt vil få mulighed for at gennemføre en uddannelse, lyder det fra Dan Torp Jepsen.

Ifølge Dan Torp Jepsen lægger regeringen op til, at de penge, der hidtil har finansieret ordningen, fremover skal gå til skolepraktikydelse. Han peger på, at det ikke vil hjælpe på situationen inden for landbruget, idet der ikke er mulighed for at gennemføre uddannelsen ved hjælp af skolepraktik.

- På de danske landbrugsskoler har der i de seneste år været en stigning i antallet af elever, og ved hjælp af ordningen er der mange af de elever, der har gennemført deres uddannelse. En fjernelse af ordningen, vil betyde, at mange landmænd vil vælge udenlandsk arbejdskraft frem for elever, hvilket vil resultere i, at flere elever må opgive deres uddannelse, vurderer Dan Torp Jepsen.

- Landbruget er en af de uddannelser, der har den laveste frafaldsprocent i Danmark og denne skulle ikke gerne stige, hvilket jeg tror, den vil gøre hvis ordningen fjernes. Jeg vil selv som kommende landmand være nødsaget til at overveje, om det skal være en elev eller en udlænding, jeg skal have ansat, konstaterer Dan Torp Jepsen.

Læs også