Virus i hele Danmark giver risiko for flere misdannede kalve

DTU Veterinærinstituttets undersøgelser af kvæg og mitter viser, at Schmallenberg virus nu er udbredt i hele Danmark.

I august og september har DTU Veterinærinstituttet efter aftale med Fødevarestyrelsen indfanget små myg kaldet mitter på fire lokaliteter i Danmark - i Vestsjælland samt ved Skjern, Billund og Limfjorden i Jylland. Der blev fundet Schmallenberg virus i mitter fra alle fire steder og gennem hele perioden. Det oplyser DTU Veterinærinstituttet.

Og ifølge instituttet kan det måske få konsekvenser til foråret. For hvis mitterne smitter moderdyr, mens de er drægtige, kan det nemlig resultere i misdannet afkom.

- Vores analyser tyder på, at en stor del af mitterne i Danmark er inficeret, og da mange køer er drægtige nu, kan spredning af Schmallenberg virus på nuværende tidspunkt resultere i misdannede kalve til foråret, lyder det fra Lasse Dam Rasmussen, der er seniorforsker ved Sektion for Virologi på DTU Veterinærinstituttet.

Risikoen for misdannede lam og kid er mindre, da får og geder i Danmark som oftest ikke er drægtige på denne årstid.   

Udover fundene i mitter har DTU Veterinærinstituttet siden maj konstateret antistoffer mod Schmallenberg virus i en kvægbesætning på Sjælland, to kvægbesætninger på Midtfyn og 18 kvægbesætninger i Jylland i området mellem Skjern og den tyske grænse. I alt er 54 dyr fundet positive for antistoffer mod Schmallenberg virus, hvoraf de 46 er påvist inden for den seneste måned.

Læs også