Fra Kærlighedsstien til Elskoven

Ny bynær skov på vej ved Nislev på Nordfyn

Da Egon Wædele Rasmussen for to år siden købte det tidligere statshusmandsbrug på Nislevvej 28 lige uden for Nislev ved Otterup, var han ikke i tvivl om, at ejendommens cirka otte tønder land skulle plantes til med skov.

- Der hvor jeg boede før, havde jeg tre tønder land skov, og det syntes jeg, var hyggeligt, siger han. Samtidig vil jeg gerne genetablere noget natur og dermed få noget dyreliv tilbage, siger Egon Rasmussen.

Resultatet blev, at han i samarbejde med skovrejsningskonsulent Martin Hansen, HedeDanmark, fik udarbejdet et projekt - og efter ansøgning fik bevilget tilskud til rejsning af ny skov på 3,8 ha. I april blev der plantet 15.000 løvtræer af forskellig art, inklusive omgivende værnskov (skovbryn).

Vand i Elskoven

Udover de 3,8 ha, som er med i skovrejsningsprojektet, har Egon Rasmussen selv ud mod vejen tilplantet et mindre areal, som overholder de regler, der gælder for afstand og højde af beplantningerne i forhold til naboerne, som i øvrigt har været særdeles positive over for skovrejsningen. Med i projektet er endvidere etablering af et vandhul på 600 m² inde i den nye skov.

Egon Rasmussen, der selv står for renholdelse og pleje af arealet, har fået tilladelse til at kalde sin nye skov »Elskoven«. Navnet, der bliver tinglyst på matriklen, hænger sammen med, at en offentlig sti med det romantiske navn »Kærlighedsstien« munder ud i Nislevvej lige overfor den nye skov. Så engang vil folk kunne gå direkte fra Kærlighedsstien til Elskoven!

Læs også