Eksplosiv eksport af kalve og avlsdyr

Bemærkelsesværdig stigning i eksport af kalve og avlsdyr

I juni og juli er eksporten af kalve og avlsdyr steget markant i forhold til de samme måneder i 2011. I juni er der tale om en stigning på ti procent, mens stigningen i juli er hele 92 procent højere end sidste år.

Eksporten af kalve på under to måneder er de første syv måneder af året steget 75 procent i forhold til 2011. Fremgangen skyldes formentlig afkoblingen af hovedparten af handyrpræmien fra i år. Det oplyser Landbrug & Fødevarer.

Lukket på grund af virus 

Ligeledes er eksporten af avlsdyr steget. De første syv måneder af i år blev der eksporteret 10.000 dyr mod 4.400 i det foregående år. Denne stigning er så voldsom, at man allerede nu har nået hele 2008 niveauet.

Noget af forklaringen på den eksplosive eksport skyldes at de traditionelt store eksportlande i Europa til Rusland i store dele af 2012 har været lukket på grund af Schmallenberg-virus.

Læs også