Advokat: Vigtigt at »berigtige« fejl i randzonekort

Når man indberetter fejl i randzonekortet, er det vigtigt at angive, at der er tale om en »berigtigelse«, lyder det fra advokat.

Den 1. september træder loven om randzoner i kraft, men hvis man ikke er enig i de randzoner, der er afsat på det »kompensationskort«, man kan finde på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, kan ens rettelser indberettes via Tast-Selv.

Men når man kommer til stedet i Tast-Selv, hvor man kan indberette sine fejl, benævner NaturErhvervstyrelsen det pludseligt som et sted, hvor man kan »sende »et forslag« til ændring af kompensationskortet for randzoner«.

Derfor har Effektivt Landbrug spurgt en advokat, om man retssikkerhedsmæssigt er sikret tilstrækkeligt ved at bruge NaturErhvervstyrelsens Tast selv til indberetning af fejl i randzonekortet.

Husk at berigtige

Hos Interlex Advokater i Århus, der har specialiseret sig i mange områder indenfor landbrug, svarer advokat Gert Lund:

- Når NaturEhverstyrelsen har angivet Tast-Selv som den måde, de ønsker fejl og mangler i randzonerne indgivet på, så har de dermed også anerkendt det som en retsgyldig metode til at få rettet eventuelle fejl.

- Det er dog vigtigt, at man i »kommentar«-feltet i Tast-Selv skriver, at det ikke blot er »forslag«, men at det er en »berigtigelse af en fejl«, tilføjer en anden advokat, Uffe Baller, Interlex Advokater.

- Det er særdeles vigtigt, for både tilføjelser og fjernelse af randzoner har jo betydning for den sum, man får i kompensation, påpeger han.

Læs også