Fortsat uklarhed om adgangen til randzoner

Ifølge Venstres fødevareordfører er fødevareministeren lang i spyttet i et svar til Fødevareudvalget om offentlighedens adgang til randzoner

Det er fortsat uklart, om landmanden i alle tilfælde undgår offentlighedens adgang til sine randzoner, hvis der ikke er en »alsidig plantevækst« på arealerne.

Det fremgår af et svar, som fødevareminister Mette Gjerskov (S) netop har givet Fødevareudvalget på foranledning af fødevareordførerne for Konservative og Venstre.

Fødevareordføreren for Venstre, Erling Bonnesen, er nærmest målløs over svaret.

- Det her bliver en større og større farce. Det er under al kritik, at ministeren ikke vil give et klart svar på nogle regler, som hun selv har lavet. Ved at være lang i spyttet efterlader ministeren lodsejerne i en håbløs situation, siger Erling Bonnesen til Effektivt Landbrug.

Ingen bekræftelse

I bemærkningerne til paragraf 6a i randzoneloven står der, at der kan gå en årrække, inden arealet i randzonerne lever op til naturbeskyttelseslovens definition af at være et udyrket areal - og dermed før der er adgang til randzonerne.

Erling Bonnesen havde derfor håbet på, at ministeren havde bekræftet, at § 6 a i randzoneloven og bemærkningerne hertil betyder, at »der ikke er adgang til et randzoneareal, hvis en konkret vurdering er, at der ikke på det pågældende randzoneareal er en alsidig plantevækst, der opfylder naturbeskyttelseslovens definition af et udyrket areal«. - som formuleret i hans og Lene Espersens spørgsmål til Mette Gjerskov.

- Ministeren forsøger at undlade at bekræfte det, konstaterer Erling Bonnesen, der dog også hæfter sig ved, at Mette Gjerskov tilsyneladende ikke kan affærdige hans spørgsmål.

- Det her er et spor, der skal forfølges. Hvis der for eksempel kun er en eller to græsarter i et randzoneareal, og det kan defineres som et ensartet plantedække, så må konklusionen være, at så er der ikke adgang for offentligheden i randzonen. Det er præcis det, jeg vil spørge ministeren om på det åbne samråd, som jeg og to andre V-folketingsmedlemmer har indkaldt til den 29. august, siger Erling Bonnesen.

Kig på svaret

På forhånd er der ikke lagt op til den store forbrødring mellem Erling Bonnesen og ministeren til samrådet.

- Venstre forlanger et klart svar og en klar afgørelse af, hvad der er fup eller fakta i den her sag, siger Erling Bonnesen, og tilføjer:

- Jeg vil opfordre alle lodsejere til at være meget opmærksomme på det svar, som ministeren netop har givet, og drøfte det med deres konsulenter.

Lene Espersen og Erling Bonnesen stillede spørgsmålet (nr. 315) til ministeren i et brev den 18. juni.

Læs også