Formand i Jysk Landbrug raser over randzonekort

- Vi kan ikke leve med det her, udtaler Bjarne Larsen, formand for landboforeningen Jysk Landbrug.

Formanden for landboforeningen Jysk landbrug er ikke enig i Mette Gjerskovs meldinger om, at 94 procent af randzonekortets indhold er korrekt.

- Jeg ved fra samtaler med mange landmænd og fra vores konsulenter i Jysk Landbrugsrådgivning, at virkeligheden er en ganske anden. Vi har været i kontakt med langt over 100 landmænd, som bliver berørt af randzonelovgivningen, og i samtlige tilfælde har vi kunnet påvise alvorlige afvigelser. Konsulenterne fortæller mig, at det generelle billede er, at omkring 50 procent af udpegningerne er forkerte. Fejlene består i, at markveje, grøblerender, vejgrøfter og rørlagte vandløb er udlagt som vandløb. Smågrøfter, der kun er vandførende efter regnskyl, og uden forbindelse til vandløb, udløser også masser af randzoner, siger Bjarne Larsen.

Formanden er stærkt utilfreds med randzonekortene og tror det får alvorlige økonomiske konsekvenser for landbruget.

- Det er en hån mod vores erhverv, som lider under konsekvenserne. Ydermere tvinger ministerens aggressive fremfærd os til at reagere, hvilket sikkert bare vil få danskerne til at tænke, at »nu kværulerer landmændene igen«.

Bjarne Larsen mener at ministeren bliver nødt til at indse, at det er umuligt for alle landmænd at få kontrolleret, rettet og søgt dispensation for udlæg af randzoner inden den 1. oktober.

- Allerbedst var det, om hele lovgivningen gik om, så vi kunne få en målrettet regulering med randzoner, hvor det giver mest miljø for pengene, så vi slap for denne forhastede og til dels formålsløse lovgivning, som blot trækker unødige ressourcer ud af samfundsøkonomi. Det har ingen glæde af, konstatere Bjarne Larsen.

 

Læs også