Nyt svampemiddel til raps godkendt

Miljøstyrelsen har netop godkendt Efilor til anvendelse i raps.

Midlet Efilor indeholder både boscalid og metconazol som aktive stoffer. Boscalid kendes allerede fra Cantus, Signum og Bell, mens metconazol indgår i de allerede markedsførte midler Juventus 90 og Osiris.

- Den flydende formulering er specielt udviklet til anvendelse i raps, så der sikres en optimal afsætning, fordeling og vedhæftning af sprøjtevæsken i netop raps, oplyser BASF.

Efilor anvendes under blomstringen til bekæmpelse af knoldbæger- og skulpesvamp (alternaria). De to aktive stoffer har komplementær virkningsmekanisme og sikrer en effektiv og langvarig beskyttelse af afgrøden. Indholdet af boscalid øger endvidere skulpestabiliteten, og reducerer dermed risikoen for frøspild.

I BASF’s europæiske udviklingsforsøg har Efilor i gennemsnit af 17 forsøg med et højt smittetryk af knoldbægersvamp givet et ekstra merudbytte på 220 kilo frø pr. hektar i forhold til standard (0,5 kilo/hektar Cantus). I Danmark har Efilor været afprøvet i Landsforsøgene med gode resultater.

- Med øget fokus på at udnytte udbyttepotentialet i vinterraps bliver Efilor et nyt vigtigt værktøj – udviklet ene og alene til at bekæmpe svampesygdomme og sikre udbyttet i raps, lyder det fra BASF.

Efilor markedsføres til næste sæson.

Læs også