Minister benægter nultolerance i minkkontrollen

Der bliver ikke udført nultolerance i minkkontrollen, lyder det fra fødevareminister Mette Gjerskov (S) efter forårets store kritik.

Kontrollanter skal blive bedre til at stikke fingeren i jorden, når de aflægger besøg hos landmænd.

Nogenlunde sådan kan man godt tolke det budskab, som minkbranchen kom med, da de i foråret kraftigt kritiserede Fødevarestyrelsens kontrollanter for at være alt for pedantiske, når det kommer til at finde fejl på minkfarmene.

Alt for mange avlere med mange tusinde dyr havde således oplevet at få bøder for fundet af et enkelt sygt dyr, der helt tydeligt ikke var fejlbehandlet overlagt, og som simpelthen ikke var fundet i tide, inden kontrollanterne dukkede op.

- Det er selvfølgelig sørgeligt, at det er sådan, men sådan er det altså også i en børnehave eller en folkeskole. Løber man alle børnene igennem, så finder man nok også nogle, som har behov for briller, har et sår på knæet, har lus eller måske har halsbetændelse, sagde minkdyrlæge Ivan Christiansen fra Pelsdyrrådgivningen.dk således til Effektivt Landbrug tilbage i marts måned i forbindelse med en konkret sag, hvor en af hans kunder netop følte sig urimeligt behandlet af Fødevarestyrelsens kontrollanter.

Magtglade kontrollanter

Derudover var der også i april kraftig kritik af Fødevarestyrelsens nultolerance-politik fra Kopenhagen Furs direktør, Torben Nielsen, der i et nummer af tidsskriftet, Dansk Pelsdyravl i april, ligefrem kaldte Fødevarestyrelsens kontrollanter for magtglade.

Stillede fem spørgsmål til minister

Netop denne artikel fik venstremanden Esben Lunde Larsen til at stille fem skriftlige spørgsmål til fødevareminister Mette Gjerskov (S) om nultolerance i minkkontrollen, og nu, nogle måneder efter, er der i denne uge endelig kommet svar fra ministeren.

I et ganske kort svar afviser ministeren, at der er tale om nultolerance i Fødevarestyrelsens kontroller på minkfarme.

- Jeg kan oplyse, at Fødevarestyrelsen ikke udøver nultolerance i forbindelse med styrelsens kontrol i minkbesætninger, men sanktionerer derimod på baggrund af en konkret vurdering i den enkelte situation, lyder svaret fra Mette Gjerskov.

Til Torben Nielsens skarpe kritik af de »magtglade kontrollanter«, lyder det:

- Jeg kan ikke genkende udtrykket »magtglade kontrollanter« om mine medarbejdere, og jeg tager afstand fra angreb på enkelte medarbejdere. Jeg opfordrer til, at man straks henvender sig til sin lokale fødevareafdeling, hvis man føler sig urimeligt behandlet. Jeg kan afslutningsvist oplyse, at Fødevarestyrelsen er i dialog med Pelsdyravler-foreningen om den rejste kritik, skriver Mette Gjerskov.

Er blevet bedre

Svaret fra ministeren om, at Fødevarestyrelsen ikke udøver nultolerance i forbindelse med kontrollerne, vækker tilfredshed hos minkdyrlæge Ivan Christiansen, der forklarer, at han ikke siden den kraftige kritik om kontrollerne har hørt om minkavlere, som har følt sig urimeligt behandlet af Fødevarestyrelsens kontrollanter.

- Og jeg synes, at det er rigtig dejligt, at ministeren rent faktisk udtrykker, at der skal føres en form for tolerance i kontrollerne. Det er faktisk noget, som er rigtigt vigtigt i forhold til, at minkavlerne overhovedet kan være her, siger Ivan Christiansen.


Læs også