Borgmester i Ikast-Brande støtter landbrugets protest mod vandplanerne

Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande kommune, bakker op om landbrugets krav om udsættelse af Vandplanerne.

Siden Vandplanerne blev vedtaget i Folketinget i 2011, er ny viden om udvaskningen af kvælstof, fosfor og lignende fra landbruget til vandløbene kommet til.
Formanden for Ikast-Bording Landboforening Karsten Willumsen opfordrer derfor til, at vandplanernes ikrafttræden udsættes, indtil der foreligger tilstrækkeligt megen viden til, at indsatsen kan målrettes.

 Han bakkes op af borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune, som deler landboformandens bekymring for, at vandplanerne kommer til at koste arbejdspladser i kommunen, hvis de som planlagt træder i kraft allerede til september.
- Der er fra mange sider rejst tvivl om, hvorvidt det faglige grundlag for den miljøindsats, vi skal i gang med at presse ned over landbruget, er i orden, siger Carsten Kissmeyer.
- Så jeg er dybt betænkelig ved at implementere Vandplanerne på det grundlag, der ligger nu. Det er vigtigt, at indsatsen har den ønskede effekt og at den gennemføres i takt med de lande, vi skal konkurrere med, for vi har brug for den vækst og de arbejdspladser, landbruget bidrager med, hvis vi ikke skal miste velstand og velfærd. Derfor skal grundlaget være i orden, førend vi går videre, siger Carsten Kissmeyer om sin støtte til landbruget.

 

Læs også