Elever strømmer til skolen

Bygholm Landbrugsskole i Horsens har øget antallet af elever, og der er plus på bundlinjen

Bygholm Landbrugsskole i Horsens oplever en stor søgning af elever, og antallet er opadgående.

- I 2011 blev antallet af årselever 179,9, hvilket er en stigning i forhold til 2010, fortalte formanden, Johan Schmidt, ved generalforsamlingen på skolen onsdag aften.

Langt flere af disse elever benytter skolen som »kostskole« end hidtil, og det er ikke uden udfordringer for skolens personale:

- Det har betydet, at 14 enkeltværelser på vestfløjen efter mange år igen er blevet lavet om til dobbeltværelser, men det er dejligt, at så mange vælger at bo på skolen. Det er uden tvivl positivt undervisningsmæssigt, at eleverne bor på skolen og kan samarbejde også i fritiden, lød det fra Johan Schmidt.

Han og forstander Kaj Højgaard glædede sig også over det økonomiske resultat, der blev betegnet som tilfredsstillende:
- Resultatet for 2011 viser et overskud på 572.464 kroner, og samtidig kan vi glæde os over en pæn likviditet, lød det fra Kaj Højgaard, der gennemgik det økonomiske resultat.

Læs også