100 år i familiens eje

Gården Holebæk på Voldtofte Mark blev købt af den nuværende ejers oldeforældre i 1912.

Dengang var der otte tønder land og tre køer. I jubilæumsåret omfatter bedriften 150 hektar og 200 køer plus opdræt.

»Holebæk«, der ligger på adressen Trollesøvej 24, Glamsbjerg - nærmere bestemt på Voldtofte Mark i Flemløse Sogn ved landevejen mellem Haarby og Assens, nær ved grænsen til Ebberup - har 1. maj i år været i familien Bergs eje i 100 år.

Gårdens nuværende ejere er Birgitte og Lars Berg.

Landmand og bryggerkusk
Holebæk blev 1. maj 1912 købt af Lars Bergs oldeforældre, Mette Katrine og Niels Marinus Berg.

Der var dengang en besætning bestående af tre køer og tre islænderheste. Der hørte otte tønder land jord til. Senere købtes yderligere fire tønder land til i forbindelse med en udstykning fra herregården Skovgaarde.

Før de flyttede til Holebæk, boede Trine og Marinus, som de almindeligvis blev kaldt, i Assens, hvor Marinus arbejdede på Bryggeriet Vestfyen. Senere kørte han i nogle år øl og sodavand ud for bryggeriet.

Navneskifter
Trine og Marinus fik efterhånden otte børn. I 1930 kom den ældste søn, Hans Berg og dennes kone Karen Marie, hjem og overtog gården. Til minde om en søn, der døde i 1944, fik gården navnet »Alfredsminde«, men for få år siden blev navnet ændret tilbage til det oprindelige »Holebæk«.

Karen Marie og Hans Berg driver gården med vognmandskørsel og mælkekørsel - i starten med hesteforspand - frem til 1967, da Hans dør, 67 år gammel.

I de forløbne år var der sket udvidelser af både areal, bygninger og besætning. På et tidspunkt var der således to karle og en pige til hjælp. I 1936 kom der nyt overtømmer og nyt - fast - tag på stuehuset. På det tidspunkt var der også blevet indlagt elektricitet på gården.

Udvidelser
Efter Hans Bergs død blev gården overtaget af den yngste søn, Poul-Erik Berg, der sammen med sin kone, Anny, passede gården frem til Poul-Eriks død i 1989. Derefter overtog parrets ældste søn, Lars Berg, gården og driver den stadigvæk.

Udvidelserne fortsatte, og i dag omfatter bedriften ca. 150 hektar. Der er en jerseybesætning på 200 malkekøer plus opdræt. Køerne går i en moderne løsdriftsstald med sengebåse og en 2 x 10 »sildebens« malkestald. Kvierne passes i en lejet stald i Gammel Ebberup. Markdriften, der i vid udstrækning passes ved hjælp af maskinstation, er delvis målrettet kvægbesætningens behov, blandt andet med over 50 ha med majs.

Foruden Lars Berg selv beskæftiger bedriften to faste medarbejdere fra Rumænien. Desuden hjælper hans farbror, Knud Berg, til ind imellem. Lars Bergs kone, Birgitte, er uddannet sygeplejerske og har arbejde som sådan. Parret har to sønner på henholdsvis fire og to år.

Læs også