Fagforeninger tordner mod Arla efter lækagesag

NNF og 3F er rasende over, at to medarbejderrepræsentanter er blevet presset ud af Arlas bestyrelse for at have lækket fortrolige oplysninger til deres bagland.

Arla er kommet i voldsom modvind hos fagforeningerne efter at to danske medarbejderrepræsentanter i selskabets bestyrelse tidligere på ugen blev presset til at gå, da de ikke længere havde resten af bestyrelsens tillid.

Det sker efter at de to medlemmer i deres orientering til deres bagland, om hvad der sker til bestyrelsesmøderne, i et såkaldt inforat, som udsendes til hen ved 80 tillidsfolk i Arla, har lækket hvad, der af resten af Arlas bestyrelse betragtes som fortrolige og følsomme oplysninger.

Hos Arla ønsker man ikke at komme nærmere ind på, hvad det dækker over, da det jo som nævnt betegnes som fortrolige og følsomme oplysninger, men hos NNF, der repræsenterer den ene af de to medarbejderrepræsentanter, så løfter forbundssekretær Poul Erik Faarkrog, som har mejerisektoren som ansvarsområde, en stor del af sløret for, hvad det drejer sig om.

- Arla mener, at tavshedspligten er blevet brudt i forbindelse med en kommende fusion med et unavngivet mejeriselskab i et unavngivet land, og at det kan skade dem. Det mener vi dog slet ikke er tilfældet, siger Poul Erik Faarkrog.

Alvorlig overtrædelse
Tilsyneladende er informationerne til de 80 tillidsfolk i inforatet blevet givet til baglandet for »nogle måneder siden«. Ifølge Effektivt Landbrugs oplysninger så er denne viden dog nået ud til langt flere end de netop 80 tillidsfolk, og mange flere uden for tillidsfolk-systemet har været bekendte med de, af Arla betragtede, følsomme oplysninger, og der holdes fra Arlas ledelse klart fast i, at oplysningerne, der er sluppet ud, er følsomme og potentielt ville kunne skade Arla.

- De to bestyrelsesmedlemmer har delt følsomme informationer i strid med vores forretningsorden og i strid med en specifik aftale, vi havde i bestyrelsen. Det er dybt alvorligt, uanset om man er medarbejderrepræsentant eller andelshaver. Det udgør en risiko for virksomheden, og lige så alvorligt; det ødelægger enhver tillid fra den øvrige del af bestyrelsen, siger Arlas formand, Åke Hantoft, således i en skriftlig kommentar til Effektivt Landbrug.

- Man spreder ikke følsom viden fra bestyrelsesmøder. Det er alvorligt. Bestyrelsen kan ikke arbejde optimalt, hvis ikke der er sikkerhed for fortrolighed og tillid, lyder det videre fra Åke Hantoft.

Alle ved det
Poul Erik Faarkrog er dog helt overbevist om, at fordi mejeriets fusionsplaner er kendt blandt en bred kreds, så vil det ikke have nogen indflydelse og komme til at skade selskabet på nogen måde. Arla er jo, ifølge ham, alligevel konstant i fusionsforhandlinger med det ene og det andet selskab, da man jo har et erklæret mål om vækst.

- Og hvis man ikke kan give informationer til sit bagland om noget som helst. Ja altså, så er der altså ingen grund til at have medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, siger Poul Erik Faarkrog.

Nævnt mejerilukninger
Derudover har de to ansatte, ifølge 3F, der repræsenterer den anden medarbejderrepræsentant, forbrudt sig mod tavshedspligten ved udover at informere om fusionsplanerne også at have informeret om en stævningssag, som Arla er involveret i, samt flere mejerilukninger.

- Vi ser med meget stor alvor på sagen. Faktisk betragter vi handlingen som et frontalangreb på hele tillidsmandssystemet. Det vil vi på ingen måde finde os i, og vi overvejer nu det videre forløb i sagen, siger Vagn Henriksen, forbundssekretær i 3F, således til 3F's eget fagblad. 

Uværdig behandling
I det hele taget er det behandlingen af de to pågældende medarbejderrepræsentanter, som NNF og 3F især raser over. Poul Erik Faarkrog anerkender således, at de to medarbejderrepræsentanter tilsyneladende har mistet tilliden til resten af Arlas bestyrelse.

Men i stedet for at melde det ud, så sendte man i mandags i stedet en pressemeddelelse ud, hvor de to medarbejdere udtalte, at de var kede af det, og selv havde besluttet sig for at gå, hvilket ifølge Poul Erik Faarkrog er i direkte strid med sandheden.

Ifølge ham skulle Arla i stedet have holdt sig til sandheden og sige, at de to har besluttet at trække sig, fordi de har været under voldsomt pres af et flertal i bestyrelsen, som ikke længere har deres tillid, og at de to ikke var enige i, at de havde brudt deres tavshedspligt.

- Nu har man i stedet omskrevet historien, og det er uværdigt og ingen måde at behandle folk på. Hvis det her en måde at behandle folk, så frygter vi for hele tillidsmandssystemet, lyder det videre fra Poul Erik Faarkrog helt i tråd med 3F's udmelding.

Det er der dog ingen grund til, lyder det fra Åke Hantoft:

- Jeg kan kun sige, at vi i Arla har stor respekt for tillidsmandssystemet, hvilket vores historie også vidner om, siger han.

Læs også