Det handler om accept

Minkkampagne, der blev lanceret i går, er banebrydende i reklameøjemed, vurderer Sune Bang, direktør i Kommunikationsbureauet København, som står bag kampagne fra danske minkavlere. - Vi vil ikke være i Danmark på tålt ophold, fastslår pelsdyrformand Tage Pedersen, der har iværksat kampagnen.

Danske minkavlere lancerede i går en landsdækkende annonce- og tv-kampagne, hvor pelsdyrerhvervet under overskriften »Her er vores svaghed« erkender, at der er pelsdyr, der kommer til skade på farmene.

Teksten suppleres med billeder af mink med åbne sår.

- Det handler om accept det her. Vi vil ikke være her i landet på tålt ophold. Vi erkender, at der i enhver produktion vil blive begået fejl. Men vi kan ikke acceptere, at man kører en linje med nultolerance over for vores erhverv. Det skal kampagnen være med til at gøre opmærksom på, forklarer Tage Pedersen, der er formand for Danske Pelsdyravlere, som har iværksat kampagnen.

Debat om nultolerance
Formanden pointerer, at der fra myndighedernes side køres en meget restriktiv linje over for pelsdyravlerne - en nultolerance, hvor selv den mindste fejl straffes.

- Ingen kan leve med nultolerance - hverken minkavlere, taxichauffører eller læger. Alle begår fejl, men vi står helt klart ved vores produktion. Og begår vi betydelige fejl, tager vi straffen. Men det er vigtigt, vi får en debat om nultolerance, for det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden, understreger Tage Pedersen.

- Man kan derimod gøre sit bedste. Og det gør vi. Vi erkender, at der begås fejl. Og vi udstiller vores svagheder i kampagnen. Men de svagheder, vi hsar, er ikke værre, end at vi tør stå ved dem, siger han med henvisning til tal, der viser, at under en procent af danske mink aflives på grund af sår og skader.

Meget modigt
Sune Bang, der som direktør i Kommunikationsbureauet København står bag danske minkavleres kampagne, er imponeret over branchens mod i kampagnen. 

- Det er nok det modigste, en kunde har købt hos os. Jeg har aldrig oplevet noget tilsvarende og kender ikke fortilfælde fra mine 20 år i reklamebranchen. Det er meget banebrydende det her, siger han og forklarer om baggrunden for at vælge at udstille minkavlernes svagheder i kampagnen:

- Minkavlerne har gentagne gange oplevet, at de ikke kunne komme igennem med faktuelle oplysninger i debatten. Heller ikke i medierne. Der har været skabt et usandt billede, og folk har kunnet få den opfattelse, at dyrevelfærden på farmene er langt ringere, end den er.

Nyt udgangspunkt
Udgangspunktet for pelsdyrdebatten har ifølge reklamedirektøren været, at blot én mink kom til skade, så var det stærkt problematisk i offentlighedens øjne.

- Vi har nu prøvet at sige, at når mange dyr - eller mennesker - er samlet, er der altid nogen, der kommer til skade. Men minkavlerne gør det så godt, det er muligt. Det er fra det udgangspunkt, vi gerne vil tage debatten.

- Jeg tror, vi ved at være ærlige omkring, at der er svagheder i produktionen, får mange til at tænke, at det er rart, at nogen endelig tager bladet fra munden. Og vi forsøger os ikke med værdiladede ord. Vi er ærlige i kampagnen og holder os til det, vi ved - uden at pynte på det, pointerer Sune Bang.

Kampagnen kører frem til 13. maj, hvor alle danskere inviteres på farmbesøg.

Læs også