Fødevareministeren udviser  magtarrogance

Mette Gjerskov (S) mangler ydmyghed over for de landmænd, der skal etablere randzoner med offentlig adgang, og som derfor planlægger retssager mod staten, lyder det fra V-folketingsmedlem Esben Lunde Larsen.

Der er ris fra oppositionen til fødevareminister Mette Gjerskov (S) efter fredagens 1. behandling af ændringsforslag til randzoneloven i folketingssalen.

- Ministeren udviser en uhørt magtarrogance over for de landmænd, der vil føre en retssag mod staten, fordi de mener, der er tale om ekspropriation. Ministeren siger, hun med sindsro ser frem til retssagerne.

- Det ville klæde hende, hvis hun i stedet udtrykte, at hun - i respekt for landmændene - ser frem til retssagerne med bekymring. Det er virkelig arrogant at sige det modsatte, lyder kritikken fra Venstres Esben Lunde Larsen, der er medlem af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Folketinget.

Lever i to verdener
Liberal Alliances fødevareordfører, Mette Bock, pointerer over for Effektivt Landbrug, at hun og ministeren må leve i to verdener, når ministeren skråsikkert kan afvise, at der i spørgsmålet om randzonerne og offentlighedens adgang til disse ikke  kan være tvivl om grundlaget for ekspropriation.

- Mette Gjerskov føler sig sikker, fordi Kammeradvokaten siger god for loven. Men Advokatrådet og andre jurister udtrykker ligeså klar bekymring - altså det stik modsatte. Så det ligger jo ikke på den flade det her spørgsmål omkring ekspropriation eller ej.     

- I det hele taget er det beskæmmende, at man vil trække det her ned over hovedet på landbruget. I stedet burde ministeren og regeringen - som har et noget anstrengt forhold til erhvervet - række hånden frem. Chancen er der nu, og det er det eneste rigtige at få hele det her randzonespørgsmål afklaret på et fagligt solidt grundlag, hvilket ikke er tilfældet i dag. Det skylder man landmændene, pointerer Mette Bock.

Grund til at rose
Udover kritikken er der dog også ros fra oppositionen til fødevareministeren efter fredagens debat i Folketinget.

- Jeg har blandt andet hæftet mig ved, at Mette Gjerskov erklærede sig villig til at se på, om ny teknologi hen ad vejen kan erstatte randzonerne. Det vil vi selvfølgelig holde ministeren fast på, at hun har sagt, lyder det fra Venstres Esben Lunde Larsen.

Liberal Alliances Mette Bock er enig i, at der også er grund til at rose fødevareministeren.

- Jeg opfattede fredagens debat sådan, at ministeren erklærede, at hun er villig til at udskyde hele projektet, hvis ikke formalia er i orden. Her tænker jeg først og fremmest på kortmaterialet med de udpegede vandløb. Folk aner jo intet om, hvor de står i dag. Og selvom ministeren siger, det hele falder i hak til tiden, er det klart, at hun vil blive holdt fast på det her.

Miljøeffekt skal måles
Samtidig er der en række andre ting - eksempelvis spørgsmålet om, hvorfra randzonerne i praksis skal måles, der ifølge Mette Bock sejler.

- Sådanne ting skal være på plads. Ellers bliver randzonerne ikke til noget i denne omgang, hørte jeg ministeren forsikre.

- Endelig er det glædeligt, at Mette Gjerskov slog fast, at har randzonerne ikke den miljømæssige effekt, der er stillet i udsigt, så rulles de tilbage. De skal altså evalueres, og det er virkelig godt at høre det fra ministeren, selvom hun blev presset til det af sin radikale regeringspartner Camilla Hersom, som i salen klart tilkendegav, at miljøeffekten skal evalueres, siger Mette Bock.     

Loven om randzoner var en del af Grøn Vækst og blev af den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti vedtaget i maj 2011.

I fredags 1. behandlede partierne fødevareministerens ønsker om at ophæve retten til at dyrke energiafgrøder samt ministerens ønske om at give offentligheden fri adgang til randzonerne.

Læs også