Værn om selvejet

Selveje, samarbejde, mad og miljø var blandt emnerne på den fælles generalforsamling i Fyns Familielandbrug og Fyns Familieudvalg.

Mange emner var til debat, da Fyns Familielandbrug og Fyns Familieudvalg onsdag den 21. marts for første gang holdt fælles generalforsamling på Landbogården i Tarup, Odense NV.

Som refereret i sidste uges Landbrug FYN var miljø og politik centrale emner i beretningen fra Fyns Familielandbrugs formand, Ib W. Jensen, Glamsbjerg. Ib Jensen påpegede desuden, at selvejet altid har været meget vigtigt for familielandbruget.

- Her under krisen har vi hørt en del tale om aktielandbrug. Det, mener vi i familielandbruget, er en dårlig ide, understregede Ib Jensen. Det underminerer selvejet. Aktieejere vil tjene penge, og her er der kun landmanden til at betale. Derfor skal vi holde os langt væk fra fremmed aktiekapitel i almindelige landbrug. Også i andelsselskaberne mener jeg, at det er en farlig vej at slå ind på.

Bevar sundheden
Familieudvalgets formand, Lilly Jørgensen, Rydskov, pegede på, at hvis vi vil, kan vi være med til at vende krisen til noget positivt, for eksempel ved at vende fokus mod livets virkelige værdier. For eksempel er det vigtigt at tage hånd om børn, unge og gamle. Det vil være guld værd for samfundet.

- Vi har et godt samarbejde med skolerne og arbejder for, at flest mulige børn kommer ud at opleve en landmand og hans dyr, sagde Lilly Jørgensen. Vi er med til at skabe tværfaglighed blandt børn og landmænd - fra jord til bord. Det er vigtigt, at børnene lærer, hvor maden kommer fra. Og det er vigtigt, at familierne kan lave budget - gerne sammen med børnene. Drop motionscentret og lav i stedet husarbejde. Spar CO2, køb danske varer og bevar sundheden.

Velkonsolideret
Foreningssekretær Hans Erik Eriksen fremlagde regnskabet. Trods en omkostning til køb af olie på godt 800.000 kroner mere end året før, kom Fyns Familielandbrug ud af 2011 med et lille, men positivt, driftsresultat på 496 kroner. Et ikke realiseret kurstab på værdipapirer på ca. 175.000 kroner betød, at årets resultat blev et minus på 98.000 kroner.

Fyns Familielandbrug har ingen gæld, og med en egenkapital på 6,8 millioner betegnede Hans Erik Eriksen foreningen som velkonsolideret.

Valg
En vedtægtsændring, som blandt andet betyder, at generalforsamlingerne i Fyns Familielandbrug og Fyns Familieudvalg fremover afholdes sammen, blev godkendt uden stemmer imod.

Fyns Familielandbrugs formand, Ib W. Jensen, blev genvalgt. Der var ligeledes genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Benny Bonde og Egon Andreasen.

Til familieudvalget genvalgtes Lilly Jørgensen, Inger Lauritzsen, Birgit Pedersen og Ellen Hansen. Birthe Kruse nyvalgtes i stedet for Kirsten Lohse, der ikke ønskede genvalg, og som blev takket for flere års indsats i udvalget.

Fyns Familielandbrugs legat på 2.500 kroner blev på generalforsamlingen af bestyrelsesmedlem Benny Bonde, Broby, overrakt til Sandra og Kim Nielsen, Varbjerggård, Varbjerg.

Sandra er børnehavepædagog og arbejder i Brenderup Børnehave. Kim, der har grønt bevis fra Dalum Landbrugsskole, driver gårdens 48 ha, hvoraf 14 ha er eng og skov. Markdriften omfatter 30 ha, hvoraf halvdelen er med frugttræer. Dertil kommer et par ha med jordbær samt 13 ha med vinterhvede og vårbyg. Om sommeren er der fem ansatte medarbejdere, og frugthøsten afsættes via Gasa Kolding. Parret har to børn på 19 og 17 år.

Læs også