Suppleanterne var største debatemne

Centrovice-bestyrelsen lover at ændre vedtægterne for valg af suppleanter inden næste års generalforsamling.

Der var ellers nok af emner at drøfte ved årets generalforsamling i den fynske landboforening, Centrovice. I sin formandsberetning kom Niels Rasmussen blandt andet ind på hele den politiske dagsorden i forhold til landbruget, og herunder ikke mindst vand- og naturplanerne, der sammen med vandløbsvedligeholdelsen efter sidste sommers store nedbørsmængder, har skabt store frustrationer. Men også EU-politikken samt landbrugets økonomi fyldte godt i beretningen.

Der var derfor også flere roser til formanden for hans markante beretning. Men om det derfor afholdt de omkring 180 fremmødte ved generalforsamlingen til at tage ordet, da debatten blev givet fri af den »neutrale« dirigent, advokat Jørn Bonnesen, skal være usagt.

Fakta var, at talelyst sidste torsdag var ganske beskeden i forhold til de senere års Centrovice-generalforsamlinger.

Roser
Folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) og agronom Jan Hjeds sad på første række i den halvfyldte hal i Midtfyns Fritidscenter, som for første gang dannede rammen om generalforsamlingen efter sportshallen på Dalum Landbrugsskole.

De fik, som allerede nævnt i sidste uges Landbrug FYN, ros af formanden, og begge kvitterede de og understregede, at det ikke er helt forgæves at gøre en indsats.

- Næste trin er, at vi kontakter Jens Rohde i EU-Kommissionen for at fortsætte indsatsen i EU-regi, nævnte Erling Bonnesen.

Suppleant-valg gav debat
Den mest intense debat udspandt sig først under aftenens valghandling. Ikke på grund af kampvalg – alle opstillede bestyrelsesmedlemmer opnåede nemlig genvalg uden modkandidater fra de i alt 142 stemmeberettigede medlemmer i hallen. Det var henholdsvis formanden Niels Rasmussen, og Lars Iversen fra Stensby, der har kvæg som sit område i bestyrelsen, samt Lau Hvid Hansen, Hårslev, og Hans Jakob Clausen, Rudkøbing.

Ved valget til kvægområdet blev Carsten Hedegaard, Måre, der forinden havde foreslået genvalg af Lars Iversen, udpeget som suppleant.

Men da de to øvrige bestyrelsesmedlemmers suppleanter skulle udpeges, var der »kun« Carsten Hedegaard og Lars Hansen, Dømmestrup, tilbage, og de havde begge frabedt sig bestyrelsesposter. Efter Lau Hvid Hansen og Hans Jakob Clausen fik henholdsvis 102 og 95 stemmer udløste de 12 stemmer til Carsten Hedegaard en suppleantpost også til bestyrelsen.

Det fik flere i salen, blandt andet Kurt Nissen, Solevad, og Lars Bebe fra Bolteskov til at kræve ændringer af valgproceduren, så faggrenene – i dette tilfælde kvæget – er sikre på at have deres egen suppleant, hvis bestyrelsesmedlemmet får forfald.

- Det tager naturligvis til efterretning, at valgmetoden for suppleanter ikke er optimal. Derfor vil vi se på vedtægterne inden næste års generalforsamling, lovede Niels Rasmussen.

Første plus på bundlinien

Siden fusionen mellem Agrogården og LandboFyn var en realitet i 2008 har medlemmerne ved generalforsamlingen fået præsenteret regnskaber med røde tal på bundlinien. Sidste år havde det fynske rådgivningsselskab et minus på 2,5 millioner kroner før skat, og med en forudbetalt skat på 4,3 millioner kroner var det års resultat på minus 6,8 millioner.

Det blev der i 2011 vendt godt og grundigt op og ned på, selv om der blev foretaget en ekstraordinær hensættelse på to millioner kroner til imødegåelse af erstatningssagen for fejlagtig rådgivning i en skattesag i forbindelse med en ejendomshandel.

Således kom Centrovice ud af 2011 med et plus på bundlinjen på 504.000 kroner.

Invitation fra direktøren
- Det er resultatet af et langt sejt træk, hvor Centrovice med uændrede, konkurrencedygtige priser igennem de seneste tre år har trimmet organisationen og fokuseret på at skabe værdi for kunderne, påpegede Henrik Borup Jeppesen, der tiltrådte som rådgivningsselskabets administrerende direktør til nytår.

Han oplyste, at omsætningen faldt med omkring 10 millioner kroner til godt 100 millioner sidste år.

- Det er naturligvis ærgerligt, men blandt andet et udslag af en konkurrence, efter flere medarbejdere og kunder har skiftet til konkurrenter. Vi håber naturligvis, at de får lyst til at vende tilbage til os, lød invitationen fra direktøren.

Han oplyste, at i alt 18 medarbejdere er fratrådt i 2011, men med 150 ansatte er Centrovice fortsat en af Fyns største rådgivningsselskaber målrettet landbruget og mellemstore og mindre virksomheder.

Henrik Borup Jeppesen glædede sig over virksomhedens solide egenkapital på 23 millioner kroner, og et budget, som med uændrede kontingentsatser og indtægter på 100 millioner kroner skal resultere i 1,7 millioner kroner på bundlinien, når året er omme.

   

Læs også