Familie-aktieselskab varetager Erholm Gods

Efter slægtens besiddelse i 300 år er det nu tre brødre, der viderefører driften af Erholm ved Aarup.

»Erholm Gods omfatter størstedelen af det tidlige stamhus Erholm og Søndergårde. Hovedsædet Erholm ligger højt synligt i lange afstande, i læ af skov mod nord, med åbne og vide udsigter mod øst og syd over det vestfynske landskab, der er så smukt i rig mangfoldighed.«

»Skovklædt og sørig har egnen været i ældre tid. Nu er søerne blevet til frodige og grønne engdrag, og veldyrket agerland har trængt skovene tilbage. Erholm har vel sit navn efter ær (løn, ahorn), det træ, som fra gammel tid kaldes det fejreste i skoven.«

- Beskrivelsen er af historikeren H. B. Seesten, og svarer til vores opfattelse af stedet, siger godsejer, cand. agro. Jan I. Cederfeld de Simonsen, der sammen med hustruen, gymnasielærer Trine Cederfeld de Simonsen og tre børn i dag bor på godsets hovedbygning.

- Mine forældre bor i dag i sidefløjen i tilknytning til hovedbygningen, og siden 1997 er vi tre brødre, der driver godset som et aktieselskab, nævner Jan Cederfeld.

Nyt med selskabsform
Erholm med Søndergårde og skovdistriktet har gennem årene frem til 1997 været enkeltmandsejet

- Ejerne gennem tre århundreder ofte har været administrativt engageret, men altid levnet tid til at få stedet passet, og det er nu vores ansvar, erklærer Jan Cederfeld.

- Vi har fokuseret på bredde og balance som sikkerhed for driften, og det sker fornuftigt i selskabsformen. Vi har alle tre brødre almindelig lønarbejde ved siden af driften.

Den ene bror bor og arbejder til daglig i København, den anden bror bor på Søndergårde og administrerer skoven, jagtudlejning og halvdelen af udlejningshusene. Jan Cederfeld, der er økonomikonsulent i Centrovice, administrerer landbruget med mere plus den anden halvdel af boligerne inklusiv hovedbygning.  

I hovedbygningen er der ved stiftelsen foruden boliger aftale om fælles lokaler til benyttelse af familien. Faciliteterne i den fredede bygning er siden 1984 sikret en påkrævet varmeforsyning fra godsets halmfyr beliggende på avlsgården.

Naturskøn, men vanskelig ejendom
Forinden selskabsdannelsen havde landbruget i to årtier været bortforpagtet. Med egen drift fra 2004 fortsattes svineproduktionen fra 1.500 stipladser frem til 2010, hvor efter den, sammen med produktionen fra den sidste forpagter, overgik til Gitte Lerche-Simonsen ApS.

- En tilfredsstillende ordning for alle parter, fastslår Jan Cederfeld.

- Vi har naturskabte omgivelser, men markdriften er udfordrende i et køligt og vådt område kombineret med fed, stiv lerjord. Vanskelig ejendom, men stabil og givtig, hvis man er flidsom og rettidig, konstaterer Jan Cederfeld.

Han omtaler efteråret med etablering af vinterafgrøder som en travl tid, da forårsafgrøder er vanskeligere. Vinterbyg sikrer etablering af vinterraps, og ellers er vinterhveden dominerende. Frøafgrøder er ikke afvist, men lokale nedbørsforhold er ugunstige.

Agerbruget omfatter 446 hektar, heraf 33 beplantet med juletræer, og 70 hektar er naturgenoprettet eng. Da brødrene Cederfeld de Simonsen selv overtog driften, blev der investeret fornuftigt i maskiner, men terrænet betinger, at der udelukkende kræves brede dæk som standard.

Fornøjelse af samarbejdet
Til markdriften indgår en medhjælper og en elev, og der er gensidigt fornøjelse af samarbejdet mark-skovbrug, når mandskabet udveksles mellem produktionerne.

Skovbruget er på 561 hektar med blandet løv- og nåleskov samt arealer med juletræer og pyntegrønt. Arbejdet udføres dels ved egen hjælp samt entreprenører. Samtidig udføres også entreprenøropgaver for andre.

- Parken ved Erholm har altid været offentlig tilgængelig. Vi ser gerne besøgende, og her er plads til flere, bemærker Jan Cederfeld og tilføjer muligheden for at opleve udsigten fra Dorthebjeg Mølle, bygget som kornmølle for Erholm, 86 meter over havet.

- De gamle, sjældne træer i parken er en synsmæssig oplevelse. De kan virke tilfældigt placeret, men vitterligt vel tilrettelagt af kongelig havearkitekt Rudolf Rothe, nævner Jan Cederfeld om den engelske, landskabelige have.

Historisk respekt, men åben for nyt
Når Jan Cederfeld forklarer om de enkelte personer i slægtsgalleriet er det med stor, historisk respekt for tidligere ejere og deres færden. Den første Simonsen til Erholm ligger begravet ved Haderslev Domkirke i et mindekapel, som stadig ejes af Erholm Gods efter at være købt »på evig tid« i 1731.

- Siden 5. maj 1961 har det også været indrettet som mindekapel for Slesvigske Fodregiments faldne fra regimentets oprettelse. Vi er hvert år inviteret til mindefest den 4.-5. maj, hvilket vi gerne deltager i, ligesom vi også fortsat påtager os vedligeholdelsen, fortæller Jan Cederfeld.

Fremadrettet vil de aktive brødre og aktionærer til Erholm Gods A/S med den nutidige driftsform prøve at sikre en bæredygtig ejendom, uanset tidens udfordringer.

Læs også