Vigtige vand-talerør

Husk at bakke op om de kommende lokale vandløbslaug, påpeger østfynske landmænd, som selv bøvler med oversvømmede marker.

Selv om nedbørsmængden har været begrænset i den seneste tid, viser målepinden i et vandløb for foden af bakkerne ved Sludegård på Østfyn stadig en vandstand på 30 centimeter over »daglig vande«. Simpelthen fordi, at vandet løber den forkerte vej som følge af for lidt gennemstrømning, primært på grund af manglende oprensning, og fordi vandløbet er blevet forsynet med grydegrus og sten af hensyn til fiskene.

Resultatet ses for enden af vandløbet i den rørlagte mark, hvor kornet sidste år ikke kunne høstes.

Finn Andersen, der købte Sludegård for godt to år siden, vurderer, at omkring 20 ud af gårdens 200 hektar for tiden ikke kan dyrkes på grund af vand og opblødt overflade.

Også hos naboerne, brødrene Helge og Erik Jensen, har vandløbenes tilstand skabt problemer i de nærliggende marker. For Helge Jensens vedkommende drejer det sig om 6-8 hektar.

Stiftende møder
- Vi havde i sommer et møde med Nyborg Kommune, som vi egentlig har et godt forhold til. De har oprenset vandløbene i området, og de påpeger, at restaureringen efter sket efter de opmålte kvoter. Men efter hvilke forskrifter, når drænene ligger under vandspejlet, siger Erik Jensen, der er blandt de landmænd, som Centrovice har opfordret til at medvirke til at etablere vandløbslaug i de enkelte kommuner.

Han opfordrer til, at så mange lodsejere som muligt møder op til de kommende møder, både for at bakke op om initiativet og ikke mindst gå ind i arbejdet.

- Vi kan frygte, at kommunerne helt stopper med at oprense, hvis vi ikke gør noget. Derfor vil vandløbslaug i de enkelte kommuner vigtige fælles talerør for lodsejerne, og som vil vægte tungere overfor myndighederne.

Mødet i Nyborg Kommune er allerede her onsdag aften i Kullerup. I mandags var der møde i Svendborg Kommune, og torsdag holdes stiftende vandløbslaug-møde i Rudkøbing. Den 13. marts er turen kommet til Assens og den 14. Kerteminde. Den 19. , 20 og 22. marts holdes møde på Centrovice i Vissenbjerg for henholdsvis Middelfart, Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner.

 

Læs også