Tican ser lyst på 2012

Direktøren for Tican, Ove Thejls, vurderer, at priserne på slagtesvin bliver gode, og at 2012 dermed tegner lyst for svineproduktionen.

- 2012 tegner rigtigt godt, lyder det fra Tican-direktør Ove Thejls i Tican Orientering

- I denne uge fik vi igen en noteringsstigning på 20 øre efter, at året startede med prisfald. Ticans notering var nede at runde 9,90 kroner pr. kilo, men vi er allerede her i februar kommet op på 10,30 kroner pr. kilo, skriver direktøren.

Han påpeger, at mange faktorer spiller ind på forventningerne til priserne i de kommende måneder. Blandt andet den forventede produktion i EU, en fortsat svag euro, efterspørgslen fra de enkelte markeder, sæsonudsving osv.

- Alt dette er der eksperter i Landbrug & Fødevarer, som analyserer. Her i Tican supplerer vi naturligvis med vore egne fornemmelser i markedet, men grundlæggende tror vi ikke, vi er bedre til at læse krystalkuglen end eksperterne på Axelborg, skriver Ove Thejls, som bemærker, at det imidlertid også er interessant at se på prisforventningerne i andre lande – specielt Tyskland, idet der her er et futuremarked for slagtesvin, som hele tiden afspejler markedets forventninger til den fremtidige svinepris.

Stigning på 60-70 øre
- På 3-4 måneders sigt forventer futuremarkedet en stigning i prisen på cirka 60-70 øre pr. kilo, og slår det igennem i Danmark, ser vi en notering på cirka 11 kroner pr. kilo først på sommeren, hvilket svarer præcist til den foreliggende prognose fra L&F, påpeger direktøren, der noterer sig, at det med fornuftige foderpriser ser ganske positivt ud for slagtesvineproduktionen i indeværende år.

- Forventningen om en stigning på cirka 60-70 øre i de kommende måneder er naturligvis indbygget i puljeprisen for smågrise, hvor der i øjeblikket er attraktive priser i forhold til den beregnede notering, bemærker han.

- Erfaringen siger, at disse periodevise prisforskelle ikke flytter væsentligt ved produktionen af slagtesvin hos vore leverandører, lyder det fra Ove Thejls, som heller ikke tror det vil være tilfældet i år.

- Og sidst i juni ændrer det sig normalt igen, idet futureprisen falder i Tyskland, påpeger direktøren.

- Alt i alt ser det lyst ud for svineproduktionen i 2012, lyder direktørens afsluttende replik.

Læs også