Formand ønsker færre foreninger

43 foreninger i Landbrug & Fødevarer er for mange, når medlemstallet svinder med 5 procent om året, mener landboformand.

De danske landmænd har brug for færre foreninger, mener formanden for LandboNord, Niels Vestergaard Salling, Jerslev.

Optimalt set ville 4-5 foreninger i Landbrug & Fødevarer være nok, siger landboformanden.

I øjeblikket er de knap 29.000 aktive medlemmer i Landbrug & Fødevarer organiseret i 43 landboforeninger, familielandbrugsregioner og fællesforeninger.

Niels Vestergaard Salling understreger dog også, at han ikke har en forkromet løsning, men mest ønsker at sætte en debat i gang.

- Når medlemstallet i Landbrug & Fødevarer svinder med 5 procent årligt, så er spørgsmålet, om vi har råd til ikke at kigge nærmere på, om nogle af foreningerne med fordel kunne slås sammen i en eller anden form, siger landboformanden.

Formanden for Sønderjysk Landboforening, Henrik Frandsen, er ikke enig med Niels Vestergaard Salling.

Passende
- Der er det antal foreninger, som medlemmerne synes er passende. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kommer til at se færre foreninger i fremtiden, for det tror jeg, vi gør. Men jeg er nødt til at sige, at det er demokratiet i foreningerne, der bestemmer udviklingen. Og hvis medlemmerne ønsker en lokal forening og er villige til at betale for det, så er det sådan, det er. Demokrati koster, siger Henrik Frandsen, der dog også er skeptisk over for, om det overhovedet vil være billigere for landmændene at organisere sig i færre foreninger.

- Det kan man kun gisne om. Vi ved det jo i virkeligheden ikke, siger han.

Den sønderjyske landboformand pointerer samtidig, at hvis sammenlægninger overhovedet skal komme på tale, så skal det være ud fra et ønske fra medlemmerne i foreningerne.

- Og der må jeg sige, at jeg hører da nogle gange folk udtrykke ønske om et større samarbejde foreninger imellem, men det er ikke noget dybfølt behov, konstaterer Henrik Frandsen, og tilføjer:

Kulturelt bestemt
- Jeg tror, at de lokale bestyrelser omkring i foreningerne er ansvarlige i forhold til at håndtere dette emne. Hvis der kom et krav om sammenlægning af foreninger eller rådgivninger fra medlemmerne, så ville de også vide at gøre det. Men i nogle områder af landet er det mere eller mindre kulturelt bestemt. Det tyske mindretals landboforening, LHN, er et eksempel.

Henrik Frandsen afgår som formand for Sønderjysk Landboforening den 13. marts for at hellige sig jobbet som viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Læs også