2013 - så er det nu!

En del svineproducenter mangler stadig at få gjort klar til at slippe de drægtige søer løs.

Kravene om løsgående drægtige søer træder i kraft 1. januar 2013. Men endnu mangler en del at få staldene indrettet til de nye lovkrav.

Det fremgik blandt andet ved den nyligt afviklede NutriFair messe i Fredericia, hvor efterspørgslen efter det nødvendige udstyr var markant.

- Mange har ventet til sidste øjeblik med beslutningen om at renovere, og nogle er måske stadig i tvivl, hvorvidt man i stedet skal give sig i kast med at bygge nyt, lød det blandt andet fra salgsdirektøren hos Aco Funki, Torben T. Olesen, på udstillingen.

Anmeldeordning
For dem, der stadig mangler at få foretaget de fornødne om- eller nybygninger, vil det være en oplagt mulighed - ofte den eneste - at gøre brug af husdyrlovens anmeldeordning, der betyder, at man kan bygge, så man opfylder 2013-kravene, uden at skulle have en ny miljøgodkendelse. Forudsat at hverken antallet af dyreenheder eller den miljømæssige belastning af omgivelserne øges.

- Når man bygger en stald under anmeldeordningen, gælder det om at lave noget, der er »skræddersyet« til at passe ind i den øvrige stil på den pågældende ejendom, siger Torben Madsen, der er salgschef hos byggefirmaet Hindsgaul A/S, Årup.

- Anmeldeordningen betyder, at både miljøtilladelse og byggetilladelse kan komme på plads på rimelig kort tid. Nogle tror, at reglernes ikrafttræden 1. januar 2013 bliver udskudt. Men jeg tror ikke på en udskydelse, og derfor vil jeg opfordre folk til at komme i gang. Ellers risikerer vi en ophobning af byggeprojekter sidst på året, vurderer Torben Madsen.

Politianmeldelser
Senest er det også kommet frem, at svineproducenter, som ikke kan opfylde loven om indendørs hold af drægtige søer og gylte fra 2013, vil blive politianmeldt.

Det fremgår af et brev, Fødevarestyrelsen har sendt til landets besætningsdyrlæger, der har sundhedsrådgivningsaftaler i de danske svinebesætninger. I brevet opfordres dyrlægerne til at vejlede den besætningsansvarlige om de ændrede regler, og at overtrædelse af 2013-reglerne vil betyde politianmeldelse.

Fra Fødevarestyrelsen gør man opmærksom på, at 2013-reglerne har været kendt læsning for danske svineproducenter siden 1998. Og derfor har omstillingsperioden været lang, og man skal derfor påregne, at lovbrydere fra årsskiftet politianmeldes.

Læs også