Brug for flere vindmøller i landbruget

Mange landmænd er villige til at stille jord til rådighed for vindmøller. Men der er brug for flere arealer, siger Københavns Energi, der i disse år skal rejse flere end 100 vindmøller.

For at opfylde målene i den nationale handlingsplan forventes det, at der på landsplan skal opføres mellem 80 og 120 vindmøller om året frem til 2020.

Københavns Energi forventer at opføre flere end 100 vindmøller inden 2025, heraf op mod 40 møller på landjorden. Det medfører nye arbejdspladser – både lokalt og nationalt. Og det medfører behov for endnu mere landbrugsjord.

Køb af vindmølle
En lodsejer, som er interesseret i at få en vindmølle på sin grund, indgår en reservationsaftale med Københavns Energi eller en anden bygherre. Det udløser et engangsbeløb, også selvom projektet af den ene eller den anden grund efterfølgende ikke bliver til noget. Hvis projektet godkendes og møllen opføres, får man udbetalt et engangsbeløb, der dækker for brugsretten til det berørte område i op til 30 år, hvilket svarer til møllens forventede levetid.

Men det er ikke kun landmændene, som kan gøre en god forretning ud af vindmøllerne. Naboer indenfor en afstand af op til 4,5 km fra møllerne har også mulighed for at tjene på de store møllers vingesus. Man kan nemlig købe andele og få et løbende afkast, som erfaringsmæssigt er væsentligt højere, end den rente bankerne kan tilbyde.

Læs også