Vandplanerne håner tidligere generationer

På tolvmandssektionens årsmøde angreb formand Lars Hvidtfeldt såvel processen som indholdet i vandplanerne.

- Den måde vandplanerne er blevet til på er dybt kritisabel.

Formanden for tolvmandssektionen i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, langer usædvanligt hårdt ud mod tilblivelsesprocessen af de forkætrede vandplaner. Det skete på tolvmandssektionens årsmøde i går i Vejle, som blev gennemført i forbindelse med sektionens traditionsrige vinterseminar.

- Vandløbene er bare et af problemerne, men det allerværste er, at man tilsidesætter fagligheden. Det er det værste, der har ramt vort erhverv i rigtigt mange år, lød det i beretningen til de fremmødte tolvmænd.

- Det er også en hån mod tidligere generationers arbejde med at sikre jordens frugtbarhed, og det truer os som et erhverv, der kan overleve, lød det.

Tilsidesætter faglighed
Ifølge Lars Hvidtfeldt er den måde, myndighederne vil regulerer cirkulationen af næringsstofferne, dybt forældet.

- I den næste genration af vandplaner må der udvikles en ny måde til at regulere vore næringsstoffer, indsatsen skal baseres på faglighed, og inddragelsen skal være reel.

Lars Hvidtfeldt peger på, at der under vandplaners tilblivelsesproces og under de offentlige høringer ikke blev taget tilstrækkeligt hensyn til de ting, der blev ført frem.

- For eksempel overhørte man, at de faglige arbejdsgrupper konkluderede, at ålegræsværktøjet ikke duer til at fastsætte reduktionskrav.

- Det er helt forkert at begynde med at regulere oppe på dyrkningsfladen i stedet for at se på andre forhold som stenrev, muslingedyrkning, vådområder og andre ting.

Knas i kommissoriet  
Tolvmændenes formand undrede sig over, hvad der forsinker nedsættelsen af den længe ventede Natur- og Landbrugskommission.

- Er det mon kommissoriet, eller er det hvilke personer, der skal udpeges, der udsætter sagen, spurgte han.

Læs også