2013-lovbrydere politianmeldes

Har man endnu ikke fået sine kreditorer med på idéen om, at staldene skal renoveres, så de opfylder næste års lovkrav, er der kun en mulighed - bliv ved med at dans med din kreditor, lyder rådet fra Danske Svineproducenter.

Svineproducenter med gylte og søer, der ikke kan opfylde loven om indendørs hold af drægtige søer og gylte fra 2013, vil blive politianmeldt.

Det fremgår af et brev, Fødevarestyrelsen har sendt til landets besætningsdyrlæger, der har sundhedsrådgivningsaftaler i de danske svinebesætninger. I brevet opfordres dyrlægerne til at vejlede den besætningsansvarlige om de ændrede regler. Vedlagt brevet til dyrlægerne er desuden en brev fra Fødevarestyrelsen, som dyrlægerne kan overbringe den besætningsansvarlige. Heri fremgår det også, at overtrædelse af 2013-reglerne vil betyde politianmeldelse.

Fra Fødevarestyrelsen gør man opmærksom på, at 2013-reglerne har været kendt læsning for danske svineproducenter siden 1998. Og derfor har omstillingsperioden været lang, og man skal derfor påregne, at lovbrydere fra årsskiftet politianmeldes.

Dans med banken
Hos Danske Svineproducenter kommer det ikke bag på direktør Hans Aarestrup, at soholdere uden de nødvendigt renoverede stalde kan se frem til en politianmeldelse fra 2013.

- Glem alt om dispensation fra 2013-kravene. Det tror vi ikke har sin gang på jord i den virkelige, politiske verden. Og derfor er der kun ét, man kan gøre, hvis man endnu ikke har fået sin bank eller kreditforening overtalt til, at de skal låne penge til de nødvendige 2013-tiltag - man skal danse videre med dem, siger Hans Aarestrup.

- Problemet er jo, at er man under et stort økonomisk pres - måske ligefrem teknisk insolvent - så vil kreditorerne være meget vanskelige at danse med. Men alternativet til at yde det nødvendige renoveringslån er, at kreditorerne fra årsskiftet har pant i en produktionsejendom, der ikke må producere.

Omkring 20 procent mangler
Hans Aarestrup slår på den baggrund fast, at han ikke ser andre muligheder, end at kreditorer og landmænd finder løsninger på de aktuelle 2013-udfordringer.

- Sker det ikke, har svineproducenterne ingen som helst mulighed for at servicere deres gæld. Og jeg har svært ved at se, at det er i banker og realkreditinstitutters interesse, hvis det sker i stor målestok, siger Hans Aarestrup.

Hos Danske Svineproducenter vurderer man, at cirka 75-80 procent af de danske søer i dag går i stalde, der opfylder 2013-kravene. Derimod er det procentvis lidt færre svinegårde, der aktuelt formår at opfylde 2013-kravene, vurderes det.

Videre på en god måde
Hos DLR vurderer direktør Jens Kr. A. Møller, at der vil være nogle svineproducenter, for hvem 2013 bliver endestationen. Simpelthen fordi de ikke kan få lov til at låne flere penge.

- Men det er ikke dem, der fylder i sagsbunkerne hos os. Vi har samme interesse som landmændene i, at vi kommer videre på en god måde. Og hvis vi ser muligheder i landmanden og hans produktion, finder vi - sammen med pengeinstituttet - en løsning, der peger fremad, fastslår han.

Han forklarer, at nogle svineproducenter er sendt hjem for at regne på ny, fordi de skal finde en mere økonomisk realistisk model, end den de oprindeligt havde forestillet sig.

- Det handler om, at de vil kunne få finansieret en skrabet model, hvor vinkelsliberen måske skal i brug, så det eksisterende staldanlæg kan blive tilpasset for rimelige midler, der ikke gældsætter landmanden voldsomt yderligere. Måske skal staldene laves om til slagtesvin, eller også skal der lidt færre løse søer ind end tidligere, påpeger Jens Kr. A. Møller.

En solid gruppe
Der vil dog også være en solid gruppe svineproducenter, der får grønt lys og penge til en større produktionsudvidelse, forklarer DLR-direktøren.

- Det er typisk folk med gode produktionstal, en relativt lav gældsprocent og fremtiden for sig.

- Og endelig er der en gruppe med svineproducenter, der har valgt at lade 2012 være det sidste år, de producerer svin, og som derfor stille og roligt er ved at udfase produktionen i takt med, at de nye krav indføres fra årsskiftet, slutter Jens Kr. A. Møller.

Læs også