Farvel til Roetransportselskab

Alle aktionærer i Roetransport Assens opfordres til at møde op eller lade sig repræsentere ved generalforsamlingen, så selskabet kan opløses.

Aktieselskabet Roetransport Assens, som i roekampagnen 2007 stod for optagning, transport til Assens Havn, sejlads fra Assens til Nakskov og transport fra havnen til sukkerfabrikken i Nakskov af sukkerroer fra de fleste fynske roedyrkere, afholder ekstraordinær generalforsamling på Centrovice, Damsbovej 11, Vissenbjerg, onsdag den 8. februar kl. 14.00.

Det vigtigste punkt på dagsordenen er et forslag fra bestyrelsen om, at selskabet opløses og træder i solvent likvidation. Desuden skal der vælges en eller flere likvidatorer, der skal vælges revisor, og der skal fastsættes en dato for afholdelse af en ny ekstraordinær generalforsamling, såfremt men ikke opnår det flertal på to tredjedele af aktiekapitalen, som vedtægterne kræver for at opløse selskabet.

Sager med transportør
- Når det har varet så længe, inden selskabet kunne opløses, skyldes det, at vi har haft nogle sager kørende med vores transportør, der sejlede roerne med pramme fra Assens til Nakskov, oplyser formanden for Roetransport Assens, driftsleder Henrik Terp, Sanderumgaard.

- Vi tilbageholdt nogle penge, idet vi mente, at transportøren ikke havde levet op til de indgåede aftaler. Det førte til, at transportøren sagsøgte os, men efterfølgende er transportøren gået konkurs og er blevet overtaget af en bank, som vi nu har indgået en forligsaftale med. Dermed er grundlaget til stede for at likvidere Roetransport Assens A/S, og derfor har vi indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 8. februar.

Mød op - eller send fuldmagt
- I henhold til vedtægterne skal to tredjedele af aktiekapitalen være repræsenteret på generalforsamlingen - og stemme for beslutningen om at likvidere selskabet, siger Henrik Terp. Hvis ikke to trediedele af aktiekapitalen er repræsenteret, skal der afholdes yderligere en ekstraordinær generalforsamling, hvor der så kun kræves almindeligt flertal.

- I den forbindelse sender vi brev ud til selskabets ca. 500 aktionærer og opfordrer dem til at møde op til generalforsamlingen - eller sørge for at afgive en skriftlig fuldmagt, enten til en, de kender, som skal til generalforsamling, eller sende den direkte til Centrovice med angivelse af den person, som de bemyndiger fuldmagten til. Det kan for eksempel være formanden eller et andet af bestyrelsens medlemmer. Man kan også sende fuldmagten til mig.

Udbytte
- Det vigtigste er, at aktionærerne kommer »på banen« og gør deres indflydelse gældende, så vi kan få selskabets opløst, understreger Henrik Terp.

- Når vi så forhåbentlig får generalforsamlingens opbakning til at likvidere selskabet, skal der i henhold til gældende regler være en høringsfase på nogle måneder, hvor blandt andet alle kendte kreditorer orienteres om, at selskabet likviderer.

Henrik Terp oplyser, at udtrykket »solvent likvidation«, som er anført i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, betyder, at hvis alt går efter planen, vil der være »penge i kassen«, der vil blive udloddet som udbytte til aktionærerne i forhold til deres roelevering.

Læs også