Energipil har et stort uudnyttet potentiale

Forsker forventer en hastigt stigende udbredelse af pil i de kommende år, hvor konkurrencedygtigheden vil stige i takt med mere viden om planten.

Med regeringens ambitioner om en stigende produktion og anvendelse af vedvarende energi og europæiske lande som Tyskland, der står over for at skulle finde alternativer til atomkraft, kan pil blive en vigtig afgrøde i fremtiden.

Det mener forsker i biomasse, Uffe Jørgensen fra Aarhus Universitet, som gennem en årrække har arbejdet med den hastigt voksende plante.

- Pil er interessant, fordi planten løser flere problemer på én gang. Dels kan pilen benyttes som biomasse til vedvarende energi, dels reducerer pil nitratudvaskningen markant og endelig har den potentiale til at producere mere tørstof end almindelige afgrøder, forklarer han.

Stigende priser
I en tid, hvor priserne på de traditionelle kornafgrøder har svinget kraftigt og givet landmændene store udfordringer, så er prisen på biomasse stabil og giver et solidt indtægtsgrundlag. Men seniorforskeren forventer, at priserne i de kommende år kan stige yderligere.

- Netop fordi Tyskland formentlig skal ud og aftage mere biomasse og ikke har ret meget selv, så kan man godt forestille sig, at prisen på biomasse vil stige fremover. Det taler for en øget dyrkning af pil i Danmark, vurderer han.

De driftsøkonomiske kalkuler viser, at energiafgrøder kan være et godt og stabilt alternativ til de traditionelle afgrøder – men det afhænger meget af, hvad kornprisen er, og det udbytte, der kan opnås i pil.

Landbruget er skeptisk
- Landbruget er tilbageholdende med at dyrke pil, fordi de er usikre på økonomien. Det kan jeg sådan set godt forstå, da de foreløbige resultater med dyrkning af pil ikke har været gode nok.

- En erhvervs-PhD ved HedeDanmark har lavet en undersøgelse, som jeg tolker til, at en tredjedel af pilen er plantet de forkerte steder eller er passet helt forkert, en tredjedel kunne klare sig bedre, hvis der var bedre management, og den sidste tredjedel var okay med udbytter på 10-20 ton tørstof pr. hektar, siger Uffe Jørgensen.

De samlede målinger gav et udbytte på i gennemsnit 7,3 ton tørstof pr. hektar, og det skal ifølge Uffe Jørgensen op på 8-12 ton før pil er en rentabel forretning.

Fanget i en fælde
Netop management er en vigtig faktor, fordi der også skal gødes og foretages ukrudtsbekæmpelse i pilen. Men der mangler vigtig viden på området, erkender Uffe Jørgensen.

- Vi er lidt fanget i en fælde, fordi Danmark for 10 år siden burde have haft demonstrationsprojekter med pil, således at erfaring med praktisk management og forsøg med gødskning og ukrudtsbekæmpelse kunne sikre baggrund for omfattende plantning i praksis. Men vi fik først det første demonstrationsprojekt for to år siden, og derfor står vi nu i en situation, hvor vi mangler detailviden om gødskning og ukrudtsbekæmpelse, samtidig med at myndighederne opfordrer til en omfattende plantning af hensyn til vandmiljøet.

Stiger 20 procent årligt
Selv om der fortsat er manglende viden om pil forventer Uffe Jørgensen, at pilens årlige fremmarch på dansk jord fortsætter med at stige 15-20 procent.

Dette forhold og emner som gødskning og udvaskningsrisiko er noget af det, som Uffe Jørgensen vil holde oplæg om på en temadag om dyrkning af pil og poppel, som AgroTech arrangerer på Koldkærgård Konferencecenter den 30. januar.

Læs også