Store forventninger til natur- og landbrugskommission

Landboformand fortæller om gode erfaringer med landbrugskommission i Bayern.

Inden jul forventes det, at regeringen nedsætter sin natur- og landbrugskommission. Ingen ved endnu, hvordan sammensætningen forventes at blive.

Heller ikke viceformand i Landbrug & Fødevarer, Henrik Frandsen. Han fortæller dog, at han vil blive voldsomt overrasket, hvis Landbrug & Fødevarer ikke bliver en del af den.

- Vi har som mange andre store forventninger til kommissionen. Jeg håber virkelig, at den vil komme frem med nogle sigtemærker til, hvordan landbruget kommer videre, og hvordan vi kan være med til at hjælpe samfundet ud af den vækstkrise, som vi befinder os i. Der ligger altså et helt uforløst vækstpotentiale i fødevareerhvervet, siger Henrik Frandsen.

Kommission i Bayern
I landboforeningen LHN, der har udgangspunkt i sine rødder i det tyske mindretal, ser man også fremad mod kommissionen.

Formand for foreningen, Jørgen Popp Petersen, foreslog således allerede tilbage i marts måned i år ved det ekstraordinære delegeretmøde, at der blev nedsat en landbrugskommission i Danmark.

Det skete på baggrund, af at man i den tyske delstat Bayern, har haft stor succes med en landbrugskommission, som var ledet af den tidligere tyske landbrugskommissær, Franz Fischler, og som for cirka to år siden kom med deres konklusioner, der blandt andet kom med flere forslag til landdistriktsudvikling.

- Her blev det tematiseret og diskuteret, at der var nogle muligheder i landbruget. Den kommission skabte en folkelig accept af, at det er nødvendigt med landbrug. Den har også hjulpet til med at skyde en pæl igennem nogle af de fanatiske udmeldinger, som der har været, siger Jørgen Popp Petersen.

Han mener, at det gælder fra alle sider. Både fra de grønne organisationer og fra nogle af de mest fanatiske landmænd. Af samme grund håber han også, at der ikke kommer fanatiske grupper med ind at sidde i den kommende kommission i Danmark. Det gælder fra de grønne organisationer og fra landbruget selv.

Vi lever i en global verden
Lars Hvidtfeldt, formand for Tolvmandsektionen i Landbrug & Fødevarer, håber da også på, at man i den kommende natur- og landbrugskommission finder nogle dygtige og kompetente folk. Samtidig beder han dem dog huske på, at man lever i en global verden.

- Vi lever ikke i et lukket ø-samfund med høje toldmurer, og vores egen lukkede økonomi. Vi skal have lavet noget, som også passer til den globale økonomi, som vi nu engang lever i. Det håber jeg, at man tager højde for, siger Lars Hvidtfeldt.

Ifølge Altinget.dk forventes det, at landbrugskommissionen bliver nedsat inden 21. december i år.

Læs også