Fokus på koen

VELFÆRD: Christen og Lars Dissing, Bjørnstrup i Tårs, har netop taget en ny stald i brug. Det er en fuld fleksibel stald, og den er bygget for koen.

- Det bedste ved den nye stald er, at køerne har taget den til sig. De flyttede herned med det samme.

Christen Dissing, Bjørnstrup ved Tårs er slet ikke i tvivl. Det er for koens skyld, han sammen med sønnen Lars Dissing har indrettet den nye stald.

- Vi andre kan da bare gå ind til kaffemaskinen, men koen hun skal blive her, er hans filosofi.

Derfor skal stalden være god for koens trivsel. Og det glæder ham, at køerne straks tog det nye staldafsnit i brug.

Stalden er fem meter bredere end den gamle. Det giver mere luft og mere plads. Sengebåsene er lidt længere, der er hele 1,05 meter mellem sengebåsene fortil, og gangene er bredere.

Gulvet er skridsikkert, og bag båsene er der kun fem procent åbne spaltebredde. Det betyder, at der kontinuerligt kører en robotskraber, men køerne kan gå på gulvet uden at skride, og det bliver ikke vådt. Der er heller ikke linespil under spalterne, og spalterne buer ganske let, så ajlen selv løber til spalten.

Huset er fuldt fleksibelt. Rammerne er skabt til også fremtidige udvidelser af koholdet. Eller der er plads til nye forhold til kalvene. Mulighederne er mange.

Der kan også senere bygges et malkehus med enten robot eller karrusel til, hvis det er det, der ønskes. Der er ikke taget stilling til, hvilket malkesystem man eventuelt kunne ønske sig i fremtiden. Men et er sikkert. Den eksisterende malkegrav kan ikke udvides mere nu.

En stammor
I øjeblikket er der 150 køer. Der er miljøtilladelse til 200 køer, og i 2012 kommer man op på 170. Besætningen udvides ved tillæg.

- 95 procent af køerne kommer fra én kofamilie. De stammer fra en Caveman-datter, der blev Miss Danmark og hendes mor. De står sammen bag besætningen ved hjælp af ægtransplantation.

Man værner om sin sundhedsstatus på Bjørnstrup. Derfor bliver der ikke købt køer ind. Men kvierne er de sidste år insemineret med kønssorteret sæd. Derfor er der mange kvier i besætningen nu. Men man har holdt ydelsen gennem denne udvidelse. Den ligger på 10.200 kilo.

Det er en besætning af røde køer. Men man er ikke fanatisk på Bjørnstrup. De røde har således selskab af enkelte sorte.

Opfylder krav
Stalden opfylder 1212-kravene, der er gældende 30 år frem. Blandt andet derfor er stalden fem meter bredere end stalden fra 1997. Båsene er længere, gangarealet ved foderbordet er større, og der er opsat mange kobørster.

Christen og Lars Dissing har bygget 2300 kvadratmeter til i forlængelse af den gamle stald. Der er kommet 120 sengebåse ekstra og den eksisterende malkestald er udvidet med 6 pladser fra 2 x 8 til 2 x 11.

- Det passer til en mand, og det tager omkring to og en halv time at malke inklusive rengøring, siger Lars Dissing.

Lokalt
Hovedentreprenøren er Projektbyg i Hjørring. Far og søn har selv haft ansvar for el, vand, malkeanlæg og gyllesystemer. Både el og vand står lokale håndværkere for.

- Det er jo dem, der skal holde det hele ved lige. Derfor er det godt, de ved, hvordan det er sat op og fungerer, siger Lars Dissing.

Det har også været en fordel i byggefasen. Håndværkerne har været tæt på og kunne komme, når der var brug for dem, eftersom byggeriet skred frem. Men byggeperioden har heller ikke været lang. Den blev påbegyndt lige omkring påske.

Lars og Christen Dissing tilgodeser også lokalsamfundet på en anden måde. Lørdagen efter landmændene var inviteret til et fagligt Åbent Hus i stalden, blev områdets befolkning inviteret indenfor.

- De skal også have mulighed for at se, hvad vi går og laver, siger Christen Dissing.

Glade køer
- Og køerne har taget utroligt flot, at der blev bygget rundt om dem. Det har de ikke ladet sig forstyrre af, siger Christen Dissing.

De er nu tre til at tage sig af arbejdet i det daglige, Christen og Lars Dissing samt endnu en ansat. De får hjælp af en skoledreng.

Det er Christen Dissing, der står som bygherre. Først skulle produktionen sikres, så kan generationsskiftet altid komme, er far og søn enige om.

Nu glæder Christen Dissing sig først og fremmest over, at køerne har taget så godt imod den nye stald.

- De ligger hurtigt ned og hviler efter malkningen, de har taget stalden til sig, glæder han sig over.

Læs også