Markresultater blandt de bedste i 10 år

Den ekstreme nedbør i høsten 2010 og 2011 har øget omkostningerne markant. Alligevel medfører højere afregningspriser, at markresultaterne bliver blandt de bedste over de seneste 10 år, viser ny analyse fra Patriotisk Selskab.

Selv om landmændene har haft to år med en møjsommelig og bøvlet høst, giver det sig ikke udslag i dårlige markresultater, viser en ny analyse fra rådgivningsselskabet Patriotisk Selskab.

- Den ekstreme nedbør i såvel høsten 2010 som høsten 2011 har medført markant højere omkostninger til høst og tørring samt betydeligt lavere udbytter og kvalitet af høsten. Alligevel medfører højere afregningspriser, at markresultaterne bliver blandt de bedste over de seneste 10 år, siger udviklingsdirektør i Patriotisk Selskab, Peter Borreby.

Den gennemsnitlige salgspris for kornet var i perioden 2010/11 137 kroner pr. hektokilo og 1,38 kroner ifølge prognosetallene for 2011/12, viser analysen, der omfatter 108 markbrug med et areal på 473 hektar i gennemsnit.

Bruttoudbytte stiger
Selve kornudbyttet er faldet med over et ton pr. hektar i forhold til året før. Ifølge analysen ligger udbyttet således på 6.755 kilo korn pr. hektar i 2010/11 mod 7.916 kilo året før. Alligevel er det gennemsnitlige bruttoudbytte steget med 1.002 kroner pr. hektar til 9.286 kroner pr. hektar.

De stigende høstomkostninger kan aflæses i posten »Indirekte omkostninger«, som er steget fra 3.515 til 3.786 kroner pr. hektar – en stigning på 271 kroner. Dog er de totale omkostninger faldet en anelse, fra 8.679 til 8.428 kroner pr. hektar.

Det er ikke bare markbrugene, men også bedrifter med husdyrbrug, der klarer sig økonomisk bedre, viser analysen fra Patriotisk Selskab.

- Resultaterne (for alle bedrifterne i analysen, red.) viser en tiltrængt fremgang i indtjeningen på grund af højere afregningspriser og forbedrede bytteforhold. Efter renter er resultaterne dog fortsat langt fra tilfredsstillende, siger Peter Borreby.

Stigende nettoudbytte
Patriotisk Selskab forudser samtidig i sine prognoser, at langt de fleste af svineproducenterne, der i 10 år har haft meget svært ved at forrente den investerede kapital, i 2012 vil få resultater, som kan dække rentekravet.

Ifølge prognoserne vil også planteavlerne få et stigende nettoudbytte, fra 858 kroner pr. hektar i 2010/11 til 1.170 kroner i 2011/12 og 1.200 kroner i 2012/2013 – selvom kornprisen i den sidstnævnte periode ventes at falde til 126 kroner pr. hektokilo. Prognoserne er selvfølgelig behæftet med usikkerhed.

Patriotisk Selskabs analyser viser store forskelle i resultaterne mellem de enkelte virksomheder.

- Dels har større udsving i afregnings- og råvarepriser øget forskellene, dels ses fortsat meget store forskelle i udbytte-, effektivitets- og omkostningsniveauer. Selv om mange mindre landbrug klarer sig godt, viser analyserne fortsat størrelsesøkonomiske fordele, lyder det fra Peter Borreby.

Læs også