Tican udbetaler 110 øre i restbetaling til ejerne

Tican har haft betydelig fremgang og kommer ud af 2010/11 med et solidt overskud på hele 203 mio. kr. på den primære drift af slagteriet.

»Meget tilfredsstillende«.

Sådan betegner ledelsen i Tican sit regnskab for 2010/11, som i går blev behandlet og godkendt af koncernens bestyrelse.

Tican omsatte for 4,4 mia. kr., hvilket er en fremgang på 9,4 procent i forhold til forrige regnskabsår. En fortsat god udvikling indenfor forædling kombineret med en god kapacitetsudnyttelse og god indtjening inden for slagteridrift medførte en fremgang på 11 mio. kr., svarende til 5,5 procent, i det primære driftsresultat sammenlignet med sidste regnskabsår, som også var historisk højt.

Det primære driftsresultat endte på 203 mio. kr.

110 øre til andelshaverne
Det gode resultat til Tican betyder, at bestyrelsen i koncernen nu indstiller til generalforsamlingen, at der bliver en samlet restbetaling på 110 øre/kg for svin og 80 øre/kg for søer.

Den samlede restbetaling for svin på 110 øre er skabt af to elementer. Det første er, at den afspejler markedsprisen, som har ligget cirka 80 øre over aconto-afregningsprisen i 2010/11. Det andet er en såkaldt A-bonus på 30 øre/kg, som tilfalder andelshaverne, som følge af deres ejerskab i Tican.

- Jeg synes, at vi har grund til at være godt tilfredse med resultatet af den primære drift, og det er resultatet af alle Ticans ansattes store indsats. Det er specielt glædeligt at konstatere, at såvel ferskkødsaktiviteterne som forædlingen har leveret et bedre resultat i forhold til året før, siger Ove Thejls, Ticans adm. direktør.

Positiv udvikling for producenterne
Formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, mener, at fremgangen for slagteriet også vidner om, at det ser lysere ud for selskabets leverandører, svineproducenterne.

- Det tegner nu mere positivt for branchen end det har gjort i de senere år. Når indtægterne øges hos svineproducenten, øger vi chancen for at råvaren er til rådighed i fremtiden. Det er også mit håb, at vi med dette gode resultat skaber fornyet tro på fremtiden og samtidig har bevist, at andelshaverskabet i Tican giver et godt afkast, siger han.

Tro på fremtiden
Med omlægningen af Tican til aktieselskab, som det skete pr. 3. oktober, og en stærk udvikling, mener Jens Jørgen Henriksen, at både det strategiske og finansielle fundament for videre vækst er på plads.

- Tican står godt rustet til at tage hul på en strategiperiode i 2012 med fokus på såvel vækst og indtjening. Med den nye struktur har vi mange flere muligheder fremover, siger han.

Læs også