Fyn fri for fossiler

Velbesøgt energi-konference på Centrovice.

Der var godt fremmøde, da Centrovice fredag den 4. november afholdt energi-konference under overskriften »Et fossilfrit Fyn«.

I sin velkomst understregede Centrovice-formand Niels Rasmussen, at politikerne med hensyn til landbrugets rolle i energiforsyningen bør skabe sammenhæng mellem de politiske ambitioner og de realistiske muligheder.

Fremtid for halm
Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, slog fast, at halm er egnet til bioenergi. Således arbejder Dong både med forbrænding, produktion af ætanol og forgasningsteknologier.

Det samlede danske energiforbrug i 2010 var på 846 PJ (PetaJoule). Andelen af vedvarende energi (VE) udgjorde 22,3 procent. Produktionen af biomasse var i 2010 93,6 PJ. Heraf udgjorde halm 23,6 PJ. I forhold til 2009 er produktionen af biomasse vokset 11,1 procent.

- Der er plads til at forøge mængderne, og vi skal i landbruget være dygtige til at forklare, hvad vi kan, sagde Hans Stougaard. Han nævnte, at 1 mio. tons halm anvendt i kraftværker giver 150-200 faste stillinger og 1.500 arbejdspladser i sæsonen. 1 mio. tons halm vil kunne producere 1.200 mio. kWh el, svarende til ca. 225.000 husstandes elforbrug - plus varme til 115.000 husstande.

- På kort sigt er forbruget af halm til energiproduktion faldende, fortsatte Stougaard. Varmeforsyningsloven sætter i dens nuværende form en begrænsning på anvendelsen af biomasse til energiproduktion. Det er vigtigt, at de værker, der i dag kører på halm, fortsætter med det, indtil de næste teknologier kommer. På langt sigt ser jeg lyst på situationen for halmen.

Mere energipil
Direktør John Jessen, Assens Fjernvarme, understregede vigtigheden af forsyningssikkerhed.

- Danskerne er gode til at lave fjernvarme - og gode til at udnytte VE, konstaterede John Jessen. Elværkerne bruger 285 PJ, hvoraf 71,4 PJ er VE. Det vil sige, at vi skal have 3-4-doblet vores forbrug af VE. Her kommer halmen ind med 23,6 PJ. Vindmøllerne står for 28,1 PJ, men de producerer kun, når vinden blæser.

- Assens Fjernvarme er biomassefyret. Ca. en tredjedel importeres fra Rusland, og to tredjedele kommer fra de danske skove. Vi har forsøg med energipil. Det viser sig, at produktion af pil på marginaljord kan give en lille fortjeneste, men det bliver økonomisk mere interessant på den gode jord, hvor udbytterne kan komme betydeligt højere op. Vi har kontrakter på 300 ha energipil - men vi vil gerne have 300 ha mere.

Biodiesel m.m.
Direktør Bjarne Simonsen, Emmelev A/S, orienterede om produktionen af biodiesel, med udgangspunkt i EU-reglerne om iblanding af biobrændstof i benzin og diesel.

- Man har haft elbiler i 100 år, men man kan kun sælge dem uden afgift, sagde Bjarne Simonsen. De næste 20 år vil diesel være det bærende, og ingen steder kan man binde så meget CO2 som ved produktion af biodiesel.

Formiddagens øvrige indledere var Peter Markussen fra Dong, Bjarne Korshøj fra Vattenfall A/S og Bjarke Pålsson fra Naturgas Fyn A/S.

Læs også