To fynske besætninger ramt af mycoplasma

Landbrug & Fødevarer, Kvæg, opfordrer til øget fokus på smitterisiko, og diagnosticerer nu 10 ud af de ialt 50-60 ramte besætninger for at få mere overblik over sygdommen og smittekilder.

- For kvægbruget kan mycoplasma bliver værre end finanskrisen, hvis der ikke tages forholdsregler og sættes fokus nok på sygdommen.

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp, ser med stor alvor på sygdommen, som i løbet af året er konstateret i omkring 50-60 danske kvægbesætninger, primært koncentreret i Sydvestjylland og Vesthimmerland. To besætninger på Fyn er ramt af sygdommen.

I nogle tilfælde har der måttet aflives en del dyr, og i de ramte besætninger er det gået ud over ydelse og dyrenes trivsel.

500.000 kroner til analyse
Tilbage i 1980'erne og 90'erne fandtes sygdommen, der ellers er mest kendt i svinebedrifter, også i dansk kvægbrug. Men med et stærkere symptombillede siden i foråret er der nu sat fokus på mycoplasma. Således har L&F Kvæg netop afsat 500.000 kroner til en grundig diagnostik af sygdommen og mulige smittekilder.

- Det sker i ti af de ramte besætninger, og resultaterne herfra ventes inden længe, fortalte Peder Philipp ved det fynske regionsmøde i Vissenbjerg i forrige uge.

Formanden opfordrede generelt til, at kvægbrugerne passer mere på og har en praktisk tilgang til sygdommen.

Opstramning af smittebeskyttelse
- Vi kan ikke lukke os inde som SPF-systemet, men smitterisikoen skal minimeres mest muligt, og derfor er vi nok nødt til at stramme op omkring færdslen af både mennesker og dyr.

Mælkeproducent John Trædholm fra Gelsted fandt det påfaldende, at sygdommen øjensynlig er mest udbredt i områderne omkring de to tilbageværende kvægmarkeder.

- Det handler jo om sund fornuft, og i sidste ende er der jo kun os bønder selv, som i givet fald kan medvirke til, at markederne lukker, svarede Peder Philipp.

Læs også