Krisen og landbruget

Muligheder for overtagelse af kriseramte landbrug var hovedemnet for den nyligt afholdte temadag på Dalum Landbrugsskole.

Op mod et halvt hundrede virksomhedsleder- og jordbrugsteknologstuderende deltog, da Dalum Landbrugsskole torsdag den 13. oktober afholdt temadag under overskriften »Krise i landbruget - min etableringsmulighed«.

Emnet blev belyst fra flere sider, men en af de helt centrale og med spænding imødesete indledere havde meldt afbud. Det var den statslige »skraldespandsbank«, Finansiel Stabilitet Bank, hvis kundechef, Anders Aabling, efter planen skulle have orienteret om »FS Bank og de kriseramte landbrug. Hvad er planen?« Begrundelsen for afbuddet var, at FS Bank ikke ville deltage i et arrangement, hvis der var nogen som helst presse på.

En lang proces
Temadagen startede med en øvelsesopgave om begreber og jura vedrørende kriseramte landbrug, hvorefter ejendomsmægler Bo Tølle, Landbrugsmæglerne, orienterede om den aktuelle status på ejendomsmarkedet.

Landmand Flemming Broholm Hansen (29), der studerede til agrarøkonom på Dalum 2007/08, efterfulgt af halvandet års landbrugsarbejde i Ukraine, fortalte om sin etablering som selvstændig landmand.

Projektet strakte sig over mere end et år og resulterede i, at han pr. 29. april i år overtog en bedrift i Rønninge med 120 ha og 750 søer. Undervejs havde der været mange forhandlinger med sælger, med pengeinstitut og kreditforening. Medvirkende til, at processen lykkedes, var en positiv opbakning fra Vækstkaution. Efter overtagelsen løb den nyetablerede landmand ind i nogle problemer med medarbejdere - og med årets besværlige høst.

- Det går den rigtige vej, men det er en lang proces, fastslog Flemming Broholm Hansen. Han rådede alle, der tænker på at etablere sig med landbrug, til at se sig godt for. Man skal være klar over, hvad man vil, understregede han.

Tro på jer selv
Direktør, chefkonsulent Nils Rasmussen, Patriotisk Selskab, gennemgik forskellige scenarier for overtagelse af et kriseramt landbrug.

Blandt de mange råd, Nils Rasmussen gav deltagerne i temadagen, var:

- Det er altid køberen, der bestemmer, hvad jorden koster. Hvis I skal byde på en tvangsauktion, så skal I være klar over, at det kan være farligt. Der er nogle faldgruber. Hvis I byder på den første tvangsauktion, så hænger I på jeres bud frem til den næste auktion. Mit råd er: Lad sagen løbe videre - og få så en forhandling med sælgeren - det vil som regel sige kreditforeningen - bagefter.

- I skal tro på jer selv. Og sørg for, når I handler, at få en aftale med kreditforeningen med hensyn til bidragssatser m.v. Jeg har en naiv tro på, at landbruget ikke lukker ned. Men I skal lave jeres hjemmearbejde ordentligt, sluttede Nils Rasmussen.

Forslaget fra EU’s landbrugskommissær, Dacian Ciolos, om fra 2014 at indføre en ny etableringsstøtte, som betyder, at landbrugere under 40 år i de første fem år af deres projekt skal kunne få udbetalt 25 procent mere i basisstøtte end deres allerede etablerede kolleger, fald i god jord hos de unge virksomhedslederstuderende, som Landbrug FYN talte med ved Dalum Landbrugsskoles temadag.

Læs også