Prognose: Halmmængden bliver 50-60 procent af et normalår

2 mio. ton halm -  måske endnu mindre - forventes bjærget på de danske marker i år. Normalt bjærges 3,4 mio. ton årligt.

Halmsituationen kan udvikle sig til en sand gyser i år, hvor både husdyrproducenter og halmleverandører med kontrakter til kraftvarmeværker kan komme i en reel mangelsituation.

En frisk prognose fra Videncentret for Landbrug, Planteproduktion, viser således, at der i år kun vil kunne bjærges mellem 1,7 og 2 mio. ton halm på landsplan. Dette skal holdes op imod, at danske landmænd de seneste fem år i gennemsnit har bjærget 3,4 mio. ton halm pr. år.

Dermed er der udsigt til, at den bjærgede halmmængde i år bliver på 50-60 pct. af et normalår. Prognosen bygger på indberetninger fra 23 ledende planteavlskonsulenter fra hele Danmark.

Under 1/3
Ifølge indberetningerne er situationen værst i Sønderjylland, på Fyn og på Bornholm, hvor det vurderes, at under 1/3 af den halmængde, der bjærges i et normalår, er bjærget på nuværende tidspunkt.

Bedst ser det ud i Vestjylland, hvor det vurderes, at mere end 3/4 af halmmængden i et normalår er bjærget på nuværende tidspunkt.

Samlet er vurderingen, at der stadig ligger ubjærget halm på ca. 1/3 af arealet, hvoraf ca. 1/3 er svarende til, at det ikke vil være muligt at bjærge halmen på ca. 10 pct. af det planlagte areal.

Nybjærgninger i den lave enden
På de ca. 20 pct. af det samlede areal, hvor der stadig er håb om at kunne bjærge noget halm, forventes udbyttet at være i den lave ende.

- Hvis det antages, at udbyttet her vil være gennemsnitligt 50 pct. af normaludbytte, må det forventes, at der kan bjærges ca. 60 pct. af den halm, der forventes bjærget i et normalår på landsplan, fremgår det af prognosen.

Læs også