Høstkapaciteten kan forøges ved høj stub

HØST: Planteavlskonsulent peger på, at høj stubhøjde både kan give større høstkapacitet, højere kornkvalitet og bedre falsk såbed.

Der har været demonstration af stubmanagement i rug- og rapsstub hos Claus Sandersen ved Fårup nord for Randers. Her blev det talt om at sætte en høj stub.

Den største fordel ved at sætte højere stub er mejetærskerens kapacitetsforøgelse, men der er også mulighed for at få kornet mere tørt ind.

Ifølge Rasmus Trads Møller Nielsen, som er planteavlskonsulent i LMO, kan mejetærskerens kapacitet forøges med 20 til 30 procent i forhold til, hvor der køres med ti centimeter stub.

Hurtigere og mindre spild
Det er første år, Claus Sandersen prøver at sætte høj stub, men han opnår faktisk den ønskede højere kapacitet. Han vurderer at mejetærskerens kapacitet er 30 procent højere.

- I et år som dette, er det jo højaktuelt at øge høstkapaciteten. Der er mange, som har brug for at få noget mere igennem maskinen på de dage, hvor det gælder, pointerer Rasmus Trads Møller Nielsen.

På demomarken var der høstet med normal stubhøjde i de første yderskår, og da duggen faldt, blev skærebordet hævet til 35 centimeter stubhøjde. Det betød, at Claus Sandersen kunne køre 30 procent hurtigere og samtidig have mindre spild. Den høje stub medførte, at der blev høstet midt om natten til trods for, at der var faldet dug.

Lavere vandprocent
Ifølge planteavlskonsulenten kan fordelene ved en højere kapacitet enten anvendes til at høste flere hektar eller investere i mindre maskiner, der passer til arealet. En tredje mulighed er at køre i færre timer således, at man undlader at høste i de to fugtigste timer først og sidst på dagen.

Desuden mener han, at kvaliteten af det høstede korn bliver bedre.

- For det første er rettidighed vigtigt både i forhold til brødkorn og malt. Det må ikke være spiret, og det begynder nok at knibe i et år som dette. Og for de, der leverer direkte til foderstof, betyder det mange penge, hvis man kan levere sit korn ind med 15 procent vand i stedet for 17, forklarer Rasmus Trads Møller Nielsen.

Han skønner, at der i praksis er mulighed for at nedsætte den gennemsnitlige vandprocent med to procent.

Vigtige sidegevinster
Stubben skal efterfølgende klippes. Rotorklipperen, der køres med her er en otte meter bred Schulte, der importeres af Buchtrup Agro i Mariager.

LMO-konsulenten tager emnet op lige nu, fordi det er aktuelt med større høstkapacitet, men han mener, at der også er nogle sidegevinster, som ikke skal undervurderes. Han peger blandt andet på falsk såbed, som er et af de vigtigste elementer i reduceret jordbearbejdning.

Claus Sandersen har praktiseret reduceret jordbehandling de seneste syv sæsoner. Foruden en stor svineproduktion driver han 306 hektar med hvede, rug, vinterbyg, vårbyg og vinterraps.

Læs også