Måske lettere at oprette dyrehold til afgræsning af naturarealer

NATURPLEJE: Miljøminister Karen Ellemann vil se positivt på et forslag fra Ærø-landmand om at få dyrehold til afgræsning ind under anmelderordningen.

I fremtiden bliver det måske lettere for landmænd at oprette et dyrehold til afgræsning af naturarealer. Det sker, hvis miljøminister Karen Ellemann lever op til et løfte, som hun gav på et møde om biodiversitet hos landboforeningen Centrovice i Vissenbjerg forleden.

Her lovede ministeren landmand Jens Toft Madsen, Ærø, at hun ville se positivt på hans ønske om at få udvidet anmelderordningen, så landmænd, der vil oprette et dyrehold til afgræsning af naturarealer, ikke skal igennem en ny, stor og omkostningskrævende miljøgodkendelse af hele bedriften.

- Det må være i alles interesse at få gang i afgræsningen af naturarealer. En lempelse på området træder ingen over tæerne. Alle interessegrupper må være i stand til at se logikken i en lempelse af lovgivningen på dette specifikke område, påpeger Jens Toft Madsen, der driver et landbrug på Ærø med 100 hektar planteavl og 165 dyreenheder med søer og slagtesvin.

Henvendelse til ministeren
Desuden laver Jens Toft Madsen naturpleje med Galloway-kødkvæg på 25 hektar af et 100 hektar stort Natura-2000 område. De 25 hektar er dels lejet, dels ejet, og drives med 5-årige MVJ-aftaler. Kvæget helårsgræsser med en dyretæthed afstemt efter optimal naturpleje af arealet.

Allerede i slutningen af 2009 henvendte Jens Toft Madsen sig til den daværende miljøminister, Troels Lund Poulsen, for i forbindelse med en udvidelse af anmelderordningen at få afgræsning af naturarealer ind under ordningen.

Ministeren svarede, at en ureguleret adgang til udvidelse med for eksempel ammekøer ville være problematisk, fordi ammekøer i mange tilfælde er opstaldet om vinteren. Ministeren lovede dog at overveje muligheden for at forenkle loven yderligere for afgræssende husdyr til naturpleje.

Da Karen Ellemann overtog posten som miljøminister henvendte Jens Toft Madsen sig igen for at høre, om problemet var kommet i betragtning i forbindelse med den nye bekendtgørelse for anmelderordningen.

Positiv tilbagemelding
Ministeriet melder tilbage, at anmelderordningen ikke aktuelt omfatter afgræssende dyr, men at en sådan anmelderordning vil kunne gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen.

Det fik Karen Ellemann til at komme med følgende udtalelse på mødet om biodiversitet:

- Når det kan gøres med en bekendtgørelsesændring, så virker det som noget, der ikke øger miljøbelastningen. Derfor har jeg svært ved at se problemer i at udstede en sådan bekendtgørelse. Jeg vil se positivt på det, men vil lige vende det med de eksperter, der rådgiver mig på området.

Læs også