Markvand er ligeså rent som drikkevand

Udledning af kvælstof er nærmest ikke-eksisterende i Skjern Enge, afslører formanden for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen.

Vand fra dyrket landbrugsareal i Skjern Enge er lige så rent som almindeligt drikkevand.

- Så hvad er problemet med kvælstoffet?, spørger formand for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen, i Bonde-Bloggen på Vestjysk Landboforenings hjemmeside, vjl.dk.

Henover de seneste otte år har Vestjysk Landboforening fået testet vandet ved pumpestation Damsø ved Skjern. Det er senest sket i juni, hvor prøverne viste en meget begrænset udledning af kvælstof på 1,7 milligram per liter.

- Det er i princippet på niveau med, hvad man betegner som godt drikkevand, pointerer Søren Christensen.

Han kan konstatere, at indholdet af kvælstof aldrig har været lavere i målingerne, og nu er det nærmest ikke-eksisterende.

- Markerne har simpelthen renset al kvælstof væk, så nu er der rent bord, fastslår han.

Store krav til danske vandløb
Afsløringen af de nyeste vandprøver falder godt i tråd med miljøminister Karen Ellemanns (V) udmelding om at lempe de forestående vandplaner, mener formanden.

- I de senere år er der stillet stadig flere krav om efterafgrøder og meterbrede bræmmer. Nu ønsker ministeren at efterprøve de danske krav. Det er positivt, siger Søren Christensen.

Landboformanden peger på, at flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, har flere vandløbsstrækninger, der er klassificeret som modificerede eller kunstige.

- I Danmark anses vandløb stort set som "naturlige," og skal derfor leve op til højere krav.

- Men hvor langt længere kan vi komme ned, når vi kan påvise så lidt kvælstof per liter vand? - Det mangler vi et klart politisk svar på, fastslår han.

Læs også