Kommuner begrænser ulovligt flere landmænds produktion

15-25 procent af landmændene kunne reelt producere mere, fordi kommunen ulovligt har begrænset deres produktion, vurderer miljøchef på baggrund af en ny afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet.

Kommunen må ikke bruge en neddrosling af dyreholdet på din bedrift til at sænke bedriftens produktionstilladelse, viser en ny afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet ifølge miljøchef i LandboNord, Allan K. Olesen.

Forudsætningen er ifølge miljøchefen, at din produktionstilladelse er fra før 1. januar 2007, og at dit dyrehold på daværende tidspunkt var mindre end den såkaldte IPPC-grænse – det vil sige cirka 250 dyreenheder.

Allan K. Olesens gæt er, at 15-25 procent af landbrugene er berørt af den nye afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Disse landmænd bør i samråd med deres konsulent rette henvendelse til kommunen med oplysninger om, hvad bedriftens reelle produktionstilladelse er, lyder hans råd.

- Dermed vil de få mulighed for at udnytte deres produktionsapparat bedre. For eksempel vil en minkavler, der har fået nedjusteret sin produktionstilladelse med 200 tæver af kommunen, kunne øge sit salg af minkskind med 300.000 kroner, fortæller miljøchefen.

Ikke alle er berørt
En anden fordel ved at reagere er ifølge Allan K. Olesen, at landmændene vil få større chancer for at få en ny miljøansøgning godkendt, fordi kommunen skal tage udgangspunkt i den gamle produktionstilladelse i stedet for den seneste, der ofte er mere restriktiv.

De landmænd, der har en VVM-tilladelse OG en miljøgodkendelse efter reglerne før 1. januar 2007, er ikke berørt af den nye afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, oplyser miljøchefen.

I den konkrete sag klagede LandboNord på vegne af landmanden Flemming G. Svendsen over, at Aalborg Kommune i januar 2010 nedskrev det tilladte dyrehold på en ejendom på Kyvsgårdvej ved Vodskov.

Sagen kort
Anledningen var, at Flemming G. Svendsen havde sænket sin produktion fra 4.200 til 3.900 slagtesvin i produktionsåret 2006/07. Aalborg Kommune afgjorde derefter med henvisning til husdyrbrugslovens § 104, at denne produktion fremover skulle være den tilladte max-grænse på ejendommen.

Men Aalborg Kommune har slet ikke mulighed for at bruge husdyrbrugslovens §104, fastslår Natur- og Miljøklagenævnet i sin afgørelse. I stedet er Flemming G. Svendsens ejendom omfattet af miljøbeskyttelseslovens mildere regler.

Det skyldes ifølge afgørelsen, at hans nuværende tilladelse til at producere 4.200 slagtesvin årligt stammer fra 2004, og produktionen var påbegyndt inden husdyrbrugslovens ikrafttræden den 1. januar 2007.

Kørende produktion
Det er uden betydning, hvor meget man har haft sænket sin produktion, når blot man hele tiden har produceret, og produktionen var påbegyndt, inden husdyrbrugsloven trådte i kraft.

Aalborg Kommune er uenig i afgørelsen og har i princippet mulighed for at anlægge en retssag. Det skal ske inden seks måneder.

Læs også