Sund fornuft sat i system

Management-systemet Lean, der kendes fra Japan, vinder nu indpas i Danmark og herunder landbruget. Hos Syddansk Kvæg har man med succes afprøvet princippet en håndfuld kvægbesætninger, der har fungeret som testgårde. Resultatet har været mere ansvar, indflydelse og planlægning til medarbejdere, der har givet forbedringer i driften og besparelser og penge på bundlinjen.

I en tid med krise, dårlig indtjening og ringe mulighed for investering i ny produktion i landbruget, kan det være yderst relevant at se på hvordan man kan optimere bedriften i de eksisterende rammer.

Og det er præcis, hvad man har valgt at fokusere på hos Syddansk Kvæg, hvor Jannie Rodenberg Ugelvig er blevet certificeret som Lean-konsulent. Og hun mener at der kan være meget at hente ved at indføre Lean-principperne i bedriften - endda uden at det nødvendigvis behøves at koste noget.

Lean - også kendt som Toyota-ledelsesmodellen - stammer fra Japan, hvor den i årevis har været benyttet af erhvervsvirksomheder som netop Toyota-koncernen. Og som også har vundet indpas i flere sektorer i Danmark.

- Det gælder om at optimere i eksisterende rammer. Som eksempelvis at sætte fokus på spild og åbenlyse fejl som eksempelvis malkning af køer i antibiotika-behandling. Men det kan også handle om spildtid, hvis eksempelvis håndværktøj ikke er lige ved hånden der hvor man skal bruge det og transport af foder og dyr, forklarer Jannie Rodenberg Ugelvig

Og det handler også om medarbejderen og hans eller hendes uddannelse og baggrund:

- Medarbejderne kan komme med forskellig baggrund og uddannelse. Nogle er danskere andre er udlændinge. Men det er vigtigt at finde ud af, hvad de har med sig, siger Jannie, der generelt ikke mener der tænkes nok i at gøre tingene nyt og anderledes:

- Ofte synes man ikke der er tid til det samtidig med at det kan være svært at få brudt gamle vaner ned, forklarer Jannie Rodenberg Ugelvig.

Store besparelser i bedriften
Få en tydelig organisations- og ansvarsfordeling. Lav en weekplanner med fordeling af ugens opgaver. Lav en fordelingstavle hvor der skrives og noteres styring af mål for bedriften og forslag til forbedringer.

Arbejde med de fem s´er - sortering, systematisering, skrub og skur, standardisering og selvdisciplin.

Og endelig - få lavet en værdistrømsanalyse.  Alt sammen i samarbejde med en certificeret Lean-konsulent. Jannie Rodenberg Ugelvig er i hvert fald ikke i tvivl - der kan være mange tusinde kroner at hente i at tænke i Lean - og ganske enkelt tænke i at gøre tingene bedre og udnytte rammerne bedre:

- Beregninger har vist at på en kvægbedrift med to ansatte kan 15 minutter pr. dag i sparet og bedre udnyttet arbejdstid betyde 50.000 kroner på bundlinjen. Det kan være rigtig mange penge det handler om, hvis man gennemgår bedriften og de der arbejder der, forklarer Jannie Rodenberg Ugelvig.

Og resultatet på de indtil videre fire testgårde, der har deltaget siden april i et intensivt forløb har vist art både landmændene og deres ansatte har taget Lean til sig.

- Nogle vil endda gerne have bygget mere på, slutter Jannie Rodenberg Ugelvig.

Niels Bastian Kristensen er blevet ansat som kvægbrugskonsulent hos Syddansk Kvæg i Vojens. Han er forskningsprofessor og har en fortid både hos Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet - Aarhus Universitet og senere Novozymes. Og han ser frem til at kunne bruge sin forskningsmæssige baggrund hos Syddansk Kvæg:

- Praktisk landbrug kan være en platform for forskning. Forskning kan ofte være svær at omsætte til staldniveau, og det vil jeg arbejde med, forklarer Niels Bastian Kristensen, der ser frem til at servicere kvægbruget i Syddanmark og både bruge sin viden i relation til kolleger og landmænd.

- Kunderne efterspørger mere og specialiseret rådgivning, og jeg vil samarbejde med landscentret og erfa-grupper. Komplekse ting skal formidles ud, slutter Niels Bastian Kristensen.

Læs også