DNA-viden skal give bæredygtige svin

Nyt projektsamarbejde mellem Aarhus Universitet og L&F skal skabe bæredygtig svineproduktion.

Et nyt stort projektsamarbejde mellem Aarhus Universitet og Landbrug & Fødevarer, L&F, Videncenter for Svineproduktion skal skabe en mere bæredygtig svineproduktion ved hjælp af DNA-informationer og genomisk selektion.

Et nyt projekt skal medvirke til at løse aktuelle problemer inden for miljø, dyresundhed og dyrevelfærd for at skabe en mere bæredygtig produktion. Resultatet af projektet forventes at blive en ny model baseret på DNA-informationer, som kan gøre udvælgelsen af de kommende generationer af avlsdyr mere sikker.

- Det vil samtidig betyde, at vi kan nå et andet vigtigt mål, nemlig at udvikle modeller, der kan hjælpe os i vores arbejde for bl.a. at reducere dødeligheden, forbedre kødprocenten og øge tilvæksten. Men det giver os også mulighed for at forbedre avlsarbejdet for søers holdbarhed og avle for nye egenskaber som for eksempel moderegenskaber, hvor vi ser på om soen kan passe godt på 14 grise i hele diegivningsperioden, siger Anders Vernersen, afdelingschef, Avl og genetik, Videncenter for Svineproduktion ifølge L&F´snyhedsbrev.

Arbejdet med at udvikle en DNA-baseret model begynder i juli i år og forventes afsluttet i sommeren 2013. Projektet har modtaget penge fra GUDP, Grønt udviklings- og demonstrationsprogram under Fødevareministeriet.

Læs også