Arla og svenske Milko vil fusionere

Bestyrelserne i det svenske mejeriselskab Milko og Arla Foods foreslår, at de to selskaber fusionerer. Det er Milko, der på grund af presset økonomi har henvendt sig til Arla.

Arla Foods og det svenske andelsmejer Milko står foran en fusion. Begge selskabers bestyrelser foreslår således en fusion, efter at det økonomiske trængte Milko har henvendt sig til Arla med fusion for øje.

Køreplanen er nu den, at der i de kommende uger bliver gennemført faglige forhandlinger med Milkos medarbejdere, og der afholdes informationsmøder for Milkos andelshavere.

28. juni tager Arlas bestyrelse stilling til fusionsaftalen, og samme dag holder Milko det første møde i deres beslutningsdygtige organ, der er svarende til Arlas repræsentantskab. Her kræves 50 procents flertal for at gå videre med planerne.

Herefter holder Milko endnu et afstemningsmøde 14. juli, hvor der kræves 2/3 flertal. 4.-5. oktober behandler Arlas repræsentantskab fusionsforslaget.

Ens vilkår for andelshavere
Grundprincippet i fusionsforslaget er, at Milko bliver andelshavere i Arla Foods på samme vilkår som de nuværende Arla-andelshavere.

Milko-andelshaverne får Arlas mælkepris fra første dag efter at fusionen er klar og godkendt af de svenske konkurrencemyndigheder. Arla vil også aftage mælken fra alle Milkos andelshavere.

- Arla har både kræfterne og strukturen til at kunne udvikle Milko og tage imod mælken fra de mælkeproducenter, som i forbindelse med en fusion ønsker at blive en del af Arla – uanset hvor meget mælk, de leverer. En fusion vil være i tråd med vores ambition om at være hele Sveriges mad-inspirator, og det vil skabe forudsætninger for fortsat mælkeproduktion i området, siger Åke Hantoft, formand for Arla Foods.

Dårlig økonomi
Milkos henvendelse til Arla er sket med baggrund i en dårlig udvikling i resultatet i 2011. Senest har selskabet sænket sin afregningspris med 40 pr. kg mælk til konventionelle producenter, mens selskabets øko-tillæg er reduceret med 20 øre pr. kg mælk.

- Milko har længe haft en økonomi, som ikke var i balance, og vi har været tvunget til at gennemføre flere gennemgribende tiltag i løbet af de seneste år. Salget fortsætter dog med at udvikle sig meget dårligt i 2011, og derfor har bestyrelsen besluttet at sænke afregningsprisen kraftigt, siger formanden for Milko, Lars Reyier.

- Siden 1985 er antallet af malkekøer faldet i Sverige til næsten det halve. Som folkevalgte bestyrelsesmedlemmer er det både vores opgave og ansvar at søge tidssvarende og prestigeløse strukturforandringer på mejerimarkedet, som sikrer andelshaverne den bedste afsætning og indtjening for deres mælk, pointerer han.

Milko og Arla indgik tidligere i år en aftale om, at Arla køber Milkos mejeri i Sundsvall pr. 1. juli. Denne handel har ikke noget med fusionsdrøftelserne at gøre.

Læs også