Flertallet i styregruppen tager ikke borgerne seriøst

NATIONALPARK: Et flertal i styregruppen mener, at Det Sydfynske Øhav skal have en nationalpark, selv om et stort flertal af borgere har sagt nej til nationalparken under den offentlige høringsproces.

Det Sydfynske Øhav skal have en nationalpark, det er kun et spørgsmål om størrelsen, mener et stort flertal i den styregruppe, som nu i over to år har arbejdet med planerne.

Men det er landbrugets repræsentant i styregruppen, Christian N.B. Ulrich, lodret uenig i. Han understreger, at landbruget ikke ønsker en nationalpark, og han finder det kritisabelt, at flertallet i styregruppen ikke lytter til de borgere, der har udtrykt deres mening om projektet under den offentlige høringsproces.

- Vi er imod en nationalpark, for når man går høringssvarene igennem, så er der et overvældende flertal, som er imod en nationalpark. Jeg er klar over, at der ikke er tale om en afstemning, men i nationalparkplanen – herunder pixi udgaven – har man klart givet udtryk for, at man vil lytte til borgerne, påpeger Christian Ulrich.

- Det vil et flertal i styregruppen ikke tage hensyn til, fortsætter han, man kører bare videre, og det er jeg meget utilfreds med. Styregruppen bør ikke have nogen dagsorden selv, men det har et flertal. Styregruppen burde udelukkende undersøge sagen og så tage de oplysninger ad notam, som kommer ind. Men det er man åbenbart ikke tilfreds med, siger Christian Ulrich, som ikke mener, der er grund til at spørge borgerne til råds, når man alligevel ikke vil lytte til dem og tage deres mening om sagen seriøst.

Formand: Vi har lyttet til borgerne
Flertallets beslutning om, at Det Sydfynske Øhav skal have en nationalpark, blev taget på et styregruppemøde, som fandt sted den 6. maj. Ifølge styregruppens formand, Jørgen Otto Jørgensen, har styregruppen præsenteret kommunalbestyrelserne i de fem undersøgelseskommuner for høringssvarene, og man ønsker nu en melding fra kommunerne om, hvor stort et areal de foreslår inddraget i nationalparken.

- Formandskabet har naturligvis lyttet til høringssvarene – også svarene fra dem, der ikke vil være med i nationalparken eller ønsker en mindre park. Det er jo især jordbrugere, der tegner det synspunkt, så vi anbefaler kommunerne at pille nogle dyrkede arealer ud, siger Jørgen Otto Jørgensen.

Styregruppe-flertallet anbefaler desuden kommunerne især at inddrage de Natura 2000-arealer, som i forvejen er udpeget som værdifulde, og også gerne købstæderne – Svendborg, Faaborg, Ærøskøbing og Rudkøbing.

- Kernen i nationalparken skal naturligvis fortsat være selve Øhavet og småøerne. I den sammenhæng er købstæderne jo vigtige portaler og repræsenterer en meget værdifuld del af kulturarven, siger formanden. 

Ministeren og Folketinget bestemmer
I en pressemeddelelse oplyser styregruppen, at et nyt afgrænsningsforslag af nationalparken skal drøftes på et styregruppemøde den 31.maj. Hvis det går efter planen, kan forslaget sendes til de fem kommunalbestyrelser inden sommerferien.

Det er herefter kommunalbestyrelserne, der tager stilling til, om de vil søge miljøministeren om at få nationalparken. I sidste ende er det ministeren og Folketinget, der tager den endelige afgørelse, om Sydfyn skal have en nationalpark.

Læs også