Første duel i Vissenbjerg

VALGMØDE: Sammenhold og økonomi var øverst på dagsordenen, da Niels Jørgen Pedersen og Martin Merrild indledte valgkampen om formandsposten i Landbrug & Fødevarer.

Kampen om formandsposten i Landbrug & Fødevarer er i fuld gang og blev indledt hos Centrovice i Vissenbjerg, hvor de to kandidater, Niels Jørgen Pedersen og Martin Merrild, første gang krydsede klinger på deres valgturne rundt i landet forud for det ekstraordinære delegeretmøde den 24.maj, hvor formanden for Landbrug & Fødevarer skal vælges.

De to kandidater kom med hver fem bud på de vigtigste udfordringer, som landbruget står overfor, og selv om der var overensstemmelse på en række punkter, så havde kandidaterne forskellige førsteprioriteter.

Sammenhold og kriseøkonomi
Niels Jørgen Pedersen har sammenholdet i landbruget øverst på sin dagsorden.

- Det er altafgørende, at vi forstår at holde sammen på vores erhverv. Hvis vi forstår det, kan vi få en enorm indflydelse fremadrettet. Vi er nok den interesseorganisation i Danmark, der kan flytte allermest, hvis vi forstår at holde sammen og bruge det kæmpe netværk, vi har, sagde Niels Jørgen Pedersen, der som formand vil bestræbe sig på at skabe ejerskab til organisationen ved at brede arbejdet ud på flere skuldre, det gælder både i formandskabet i Landbrug & Fødevarer, i bestyrelsesarbejdet og ude i de lokale landboforeninger.

Martin Merrild har den kriseramte økonomi i landbruget som sin absolut førsteprioritet.

- Vi står i en økonomisk krise, hvis omfang jeg ikke havde fantasi til at forestille mig i efteråret 2008, hvor boblen bristede. Jeg har oplevet tidligere kriser, og vi plejer altid at lande på benene og komme videre, men den aktuelle krise er anderledes end noget, vi har oplevet før, konstaterede Martin Merrild.

- I dag, fortsatte han, står vi med et helt erhverv, som er dybt forgældet samtidig med, at renten er presset helt i bund. Der findes ingen løsning, hvor man kan gå ud og hjælpe den enkelte landmand med at få en lavere rente, så mange står i en fuldkommen håbløs situation, der i bund og grund handler om hele landmandsfamiliens velfærd.

Enighed på flere punkter
De to kandidater til formandsposten er enige om en række af de udfordringer, som landbruget står overfor. Det gælder områder som miljø, kommunikation og konkurrenceevne.

- Vi slipper ikke for en eller anden form for miljøregulering, konstaterede Niels Jørgen Pedersen, men det giver ingen mening at regulere på en måde, som både koster landmanden og samfundet penge og arbejdspladser. Vi må finde nogle mere intelligente løsninger.

Martin Merrild fulgte op.

- Vi har fået den ide i Danmark, at vi skal stille miljøkrav, der er meget højere end alle andre gør. Der er opbygget en holdning, som tager udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforening og »journalistisk venstreparti«, som hele tiden dyrker natur og miljø på en fuldstændig ukritisk måde. Det er en kultur, som er opbygget igennem de sidste 30 år, og den er utrolig svær at få ændret, sagde Martin Merrild.

For lille konkurrencekraft
Begge kandidater har også den danske konkurrenceevne som et vigtigt punkt på dagsordenen.

- Vores konkurrenceevne er utrolig vigtig for os. Derfor er dialogen og forståelsen i det øvrige samfund altafgørende. Ellers er der ingen politikere, som vil lytte til os og flytte noget for os, sagde Niels Jørgen Pedersen.

- Vi skal have forklaret, tilføjede han, at vores erhverv og produktionen af mælk, kød og korn faktisk er Danmarks vigtigste råstof. Det er det, vi skal leve af i fremtiden, og hvis landbruget får ordentlige rammevilkår, så kan vi bidrage til samfundet på mange områder.

Martin Merrild konstaterede, at Danmark ikke er konkurrencedygtigt på grund af for høje omkostninger.

- Men, understregede han, lad være med at gå rundt og sige, at vores konkurrencedygtighed bliver ødelagt af for høje lønninger. Det gør den også. Men der er mange andre ting, som også spiller ind. Det handler også om et samfund, hvor holdningen er blevet, at fritid kommer først, og arbejdet kommer sidst.

En sygdom i samfundet
Det voksende bureaukrati er heller ikke et område, hvor de to kandidater er uenige. Kontrolsamfundet er simpelthen blevet for omsiggribende, og det gælder ikke kun indenfor landbruget.

Martin Merrild lagde ikke fingrene imellem.

- Det er en sygdom i samfundet, lød det fra formandskandidaten. Folk med en akademisk uddannelse mener ikke, at man kan overlade noget som helst ansvar til nogen, der ikke har en tilsvarende uddannelse. Det er udtryk for en dyb mistillid, som vi må have gjort noget ved.

Niels Jørgen Pedersen er af samme mening.

- Vi bliver nødt til at tage et opgør med det kontrolsamfund, vi lever i. Bureaukratiet har simpelthen taget overhånd, og det er stort set lige meget, hvem man snakker med, så er holdningen den samme. Så også her må vi søge alliancepartnere, så vi kan stå sammen om at få tingene ændret, sagde Niels Jørgen Pedersen.

De to formandskandidater mødet op med hver fem bud på de vigtigste udfordringer, som landbruget står overfor.

Niels Jørgen Pedersens prioriteter:

1.     Sammenholdet i landbruget

2.     Vandplanerne

3.     Konkurrenceevne

4.     Bureaukrati

5.     Kommunikation

Martin Merrilds prioriteter

1.     Landbrugets økonomi

2.     Konkurrenceevne

3.     Miljøkrav

4.     Landbrugets position i samfundet

5.     Bureaukrati

Læs også