Frustration over ti-dobling af bøde for opbevaring af ulovlige pesticider

Sjællandsk landmand frustreret efter landsretten netop har hævet en bøde fra 2.000 kr. til 20.000 kr. for opbevaring af 37 kilogram Tribunil.

Der var dårligt nyt til landmand Søren Ilsøe fra Fjenneslev på Sydvestsjælland i går.

Østre Landsret besluttede nemlig at forhøje en bøde for opbevaring af et ulovligt pesticid, som byretten ved Næstved havde sat til 2.000 kr., til 20.000 kr.

Det var anklagemyndigheden, der havde anket dommen, da de ikke var tilfreds med byretsdommen, der blev afsagt tilbage i september sidste år.

- Det er frustrerende at opleve, at der er så stor forskel mellem to domstoles opfattelse af tingene, siger Søren Ilsøe.

Det var ved en kontrol 6. oktober 2008, at Plantedirektoratet fandt 37 kilogram af plantebekæmpelsesmidlet Tribunil i uåbnede 3- og 5-kilospakninger i hans kemikalierum. Midlet måtte efter den 28.januar 2008 ikke længere opbevares. Midlerne var købt før forbuddet trådte i kraft.

Tre og en halv måned senere kom der en politianmeldelse med et bødekrav på 28.000 kr., hvilket altså var det, der i første omgang fik Søren Ilsøe til at tage sagen i retten.

I Landsretten gik anklagemyndighederne også efter en bøde på 28.000 kr., men beløbet endte altså som nævnt på 20.000 kr. Landsretten lægger som begrundelse for fastsættelsen af dette beløb vægt på, at Søren Ilsøe erhvervsmæssigt lå inde med en større mængde af Tribunil, men at der samtidig var tale om et førstegangs tilfælde.

- Det der også frustrerer mig, det er at, der er tale om et middel, der har en akut giftighed svarende med kogesalt fra køkkenet. Tænk at det skal koste 20.000 kr., lyder det fra Søren Ilsøe.

Overvejer hvad der skal ske
Han fortæller, at han på nuværende tidspunkt går at overvejer, hvorvidt han vil gå videre med sagen. Han lægger dog ikke skjul på, at han føler sin retssikkerhed krænket. Søren Ilsøe fortæller, at man blandt andet kan slippe for bøde, hvis man har 10 liter ståede af det meget giftige sprøjtemiddel, Parathion, stående i sit kemiskab.

- Jeg har regnet på det. Omregner man til hvor meget Tribunil, som jeg skulle have stående for at udgøre den samme giftighed som ti liter Parathion, så kunne jeg have 14 ton tribunil stående. Det er jo lidt tankevækkende, siger Søren Ilsøe.

Principiel sag
Den sjællandske landmand har tidligere til Effektivt Landbrug fortalt, at han havde overset, at hans Tribunil skulle være bortskaffet, og at han gerne ville acceptere en mindre bøde, som den byretten i Næstved nåede frem til.

Sagen er fra landbrugets side blevet betragtet som principiel. Povl Fritzner, formand for Østlige Øers Landboforeninger, fortalte således i forbindelse med at det i oktober sidste år stod klart, at Søren Ilsøes sag endte i landsretten, at en stor bøde, som den der nu er fastsat, betyder, at der er kæmpe bøder i vente, for landmænd der ikke er opmærksomme på, hvilke kemikalier, som de har stående på hylderne.

- Der sker en masse udskiftning af kemikalier hele tiden. Det kan simpelthen ikke være retfærdigt, at hver eneste landmand skal gå at tjekke hver måned, hvad det er af kemikalier, som han har stående på hylderne, og hvad der nu er lovligt og ulovlig. sagde Povl Fritzner dengang.

Læs også