Danish Crown slagter mange flere grise

Solidt halvårsresultat i Danish Crown skyldes blandt andet, at slagteriet i det sidste halve år i snit slagtede 21.000 svin mere om ugen end samme periode året før.

Det var et solidt halvårsresultat, som Danish Crown i går kunne præsentere for regnskabsåret 2010/11.

I første halvår har koncernen haft en omsætning på 24,7 mia. kr. mod 21,8 mia.kr. sidste år. Nettoresultatet i første halvår er 742 mio. kr. mod sidste års 661 mio. kr.

Ifølge Danish Crown har den konkurrencedygtige notering betydet en øget tilgang af slagtedyr til koncernen, og det bidrager i høj grad til en højere omsætning og en øget volumen.

- Den stabilitet, Danish Crown har i dag, er meget værdifuld for koncernen, og resultatet svarer til vores forventninger, når vi medregner det seneste års tilkøb, siger CEO i Danish Crown, Kjeld Johannesen, i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at Danish Crown i dag slagter 21.000 svin mere om ugen i Danmark end den tilsvarende periode sidste år, og det medvirker til at nedbringe de direkte omkostninger i den danske del af virksomheden.

Kjeld Johannesen peger dog på, at der venter udfordringer forude – også på den korte bane.

- Vi skal fortsat arbejde intenst for at sikre ejerne en konkurrencedygtig afregning, og de opadgående priser i markedet kan give udfordringer i selskabets forædlingsdel, som udgør 40 pct. af omsætningen, siger han.

Markant stigende råvarepriser
For selv om forædlingsselskaberne kommer ud af første halvår med et godt resultat, kan de øgede råvarepriser give forbigående udfordringer på indtjeningen i andet halvår, forklarer administrerende direktør i Tulip Food Company Flemming Enevoldsen.

- Vi har, i lighed med stort set alle fødevarevirksomheder, oplevet markant stigende priser på såvel råvarer som emballage og transport i 2011. Sammen med en styrket dansk krone vil det føre til højere forbrugerpriser, og det vil øge presset på dansk fødevareproduktion, siger Flemming Enevoldsen.

Alle dele leverer
Det er stort set alle dele af DC-koncernen, der leverer et godt resultat – både svinekød, oksekød, forædling og handel leverer som forventet, mens DAT-Schaub leverer et overordentligt godt resultat. Til gengæld har der været en svagere indtjening i Sverige i første halvår.

Danish Crown har i perioden overtaget Tysklands fjerdestørste svineslagteri, og resultatet fra de første måneder her bidrager med et beskedent plus til koncernresultatet.

Som international virksomhed påvirkes Danish Crown også løbende af udefra kommende begivenheder, som kan skabe udfordringer og dermed påvirke resultaterne.

- Vi opererer i et følsomt marked, og derfor er det vigtigt, at vi løbende afstemmer forventningerne til de faktiske forhold. Lige nu ser vi eksempelvis nogle valutaudsving, som på den lidt længere bane kan have indflydelse på resultatet, men her skal vi forbi andet halvår, før det slår igennem, vurderer Kjeld Johannesen.

Læs også