Hvede samler lige så meget kvælstof som efterafgrøder

Viceformand i Gefion vil have tidligt sået hvede i spil som alternativ til mellem- og efterafgrøder i Grøn Vækst-forhandlingerne, der finder sted i disse uger.

Hos Gefion undrer viceformand Svend Erik Eriksen sig over, at Danmarks Naturfredningsforening har meldt ud, at landbruget skal se at komme i gang med at bruge efterafgrøder til at samle kvælstof op.

- Det er korrekt, at efterafgrøder har en N-opsamlende effekt. Men hele Grøn Vækst-debatten bygger på gamle tal fra 2005 og tilbage i tiden. Ser vi på de nyeste tal, ved vi, at tidligt sået hvede har en ligeså god evne til at opsamle kvælstof som efterafgrøder.

- Lad os nu få fagligheden i spil. For mit vedkommende vil efterafgrøder koste mindst 250.000 kroner i tabt udbytte årligt, fordi vårbyg, som skal sås efter en efterafgrøde, vil give 30 hkg mindre pr. hektar. Og hvis vi fagligt ved, at tidligt sået hvede samler ligeså meget kvælstof som de alternative afgrøder, hvorfor så ikke bruge fagligheden og dermed spare en stor omkostning, som reelt ikke gavner miljøet, siger Svend Erik Eriksen.

Han føjer til, at arbejdet med at forårspløje på de tunge lerjorde i Østdanmark oveni er en arbejdsgang, der er både dyr og ofte meget vanskelig. Også derfor vil mange planteavlere gerne undgå at skulle nedpløje efterafgrøder efter 1. februar, sådan som der ellers lægges op til.

Et sikkert fagligt kort
Ifølge chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret, Planteavl, er netop tidligt sået hvede et af de faglige kort, landbruget i disse uger forsøger at spille i Grøn Vækst-forhandlingerne.

- Vi ved, at tidligt sået hvede opsamler 5-7 kg kvælstof ekstra pr. hektar for hver uge, den er sået tidligere end 20. september. Derfor kan tidligt sået hvedes kvælstofeffekt fagligt sidestilles med mellemafgrøder.

- Derfor arbejder vi naturligvis på, at tidligt sået hvede kommer i spil. Og fagligt er det her faktisk vældig godt funderet. Men om vi kommer igennem med de faglige argumenter, er det for tidligt at sige, pointerer Leif Knudsen.

 En mellemafgrøde er sammenlignelig med en efterafgrøde. Men i modsætning til efterafgrøder efterfølges en mellemafgrøde af en vintersædsafgrøde og ikke af vårsæd som ved lovpligtige efterafgrøder.

 

Læs også