Etableringen er afgørende for økologen

SÅNING: For Sejersbøl I/S, der er økologer, er det altafgørende for udbyttet og kvaliteten, at afgrøderne etableres bedst muligt og hurtigt, når tid er. Det sker med en seks meter Kuhn Speedliner såmaskine.

Sejersbøl I/S i Tilsted ved Thisted har været drevet økologisk siden 1998. Lige siden omlægningen har de drevet marken i et femmarksskifte, hvor der det første år er ærter til helsæd i kløvergræs. Det pløjes om år to og tre. År fire er der havre, efterfulgt af hvede år fem.

- Det har stor betydning for at få det økologiske sædskifte til at balancere ordentlig og få en god avl og styr på ukrudtet, siger Jakob Sejersbøl, der driver den økologiske mælkeproduktion med 785 køer og 915 hektar mark sammen med sine to brødre Erik og Kristian Sejersbøl.

Markplanen omfatter 300 hektar korn, 500 hektar græs, 115 hektar majs og ærter til modenhed og ensilage. De klarer selv 95 procent af markarbejdet.

Rette tid og sted
Dette forår står de overfor at skulle så 350 hektar ærter, græs, havre, hvede og majs. Det foregår med en seksmeters Kuhn Speedliner såmaskine, der kan udså alle typer frø og korn. Den har en tankstørrelse på 4200 liter inklusiv gødningstanken. Den bruger økologerne selvfølgelig ikke, men de bruger gødningstanken til at så ærter med. På den måde kan de så ærter og græs i en arbejdsgang.

Jakob Sejersbøl understreger, at han venter så længe som muligt med at så. Jorden skal være tjenlig først, og han skal nå at etablere et falsk såbed. På den måde når ukrudtet at spire, og når han kører over det med såmaskinen, så får han det slået ihjel.

Det er også vigtigt, at korn og frø får varme, så det hurtigt spirer og dermed udkonkurrerer ukrudtet.

- Vi skal være der på rette tid og sted, for vi har ingen fortrydelsesret, der betyder, at vi kan reparere med sprøjten eller kunstgødning, siger han.

Når der skal sås, så skal det gøres nu og her.

Derfor passer såmaskinens kapacitet perfekt. Den kan på en 12-timers arbejdsdag så mellem 50 og 60 hektar med en fart på mellem 9 og 12 kilometer i timen.

Sår præcist
Fordi familien Sejersbøl ingen fortrydelsesret har, så skal afgrøderne ikke bare etableres hurtigt. De skal også etableres optimalt.

Det klarer Kuhn Speedlineren også. Dens parallelophængte, justerbare såskær sikrer en ensartet sådybde. Efter såskæret kommer pakkehjulene og pakker jorden omkring frøet.

Desuden er der god luft mellem redskaber på såmaskinen. For eksempel mellem discharven og pakkesystemet, der har det samme tryk på alle hjul.

- Der, hvor der sås, er jorden lagt til ro. Den sår meget præcist, siger Søren Hundahl, fra maskinforretningen J. Hundahl, hvor Sejersbøl I/S har købt deres såmaskine.

Ens fremspiring
- Det er især vigtigt med frø. Hvis de kommer for langt ned i jorden, så spirer de ikke. Slet ikke kløvergræs, siger Jakob Sejersbøl og tilføjer om såmaskinen:

- Den sår bare helt fantastisk. Der er en meget ens fremspiring.

Det betyder, at planterne og ikke ukrudtet kommer i gang. Planterne tager simpelthen magten over ukrudtet.

Han oplever, at såmaskinen lavet et jævnt såbed. Det betyder, at der ikke er risiko for, at der kommer jord med i foderet, hvis der er knolde og buler af jord på marken. 

Jakob Sejersbøl ser heller aldrig manganmangel på sine marker.

- Det kommer, hvis jorden ikke pakkes rigtigt. Så opstår der luftlommer i jorden, siger han.

Det kører godt
Han fremhæver også, at såmaskinen er meget nem at køre med. Den har store hjul, der bærer godt oppe, både på blød jord og stiv lerjord. Det gør den meget nem at trække.

Såmaskinen kræver minimum en 180 hestekræfters traktor, oplyser Søren Hundahl. Sejersbøl I/S kører med en 250 hestes New Holland 7070 med autocommand.

- De to ting passer fint sammen, siger Jakob Sejersbøl.

Han fremhæver, at Kuhns maskiner og redskaber er kendt for deres stærke opbygning. Det er det, han er faldet for, og han kører også med plove, skårlæggere, river og en halmstrømaskine fra Kuhn.

- Og så ved man, at der er en stærk organisation bag maskinerne. De står ved det, de laver, og vi ved, at vi kan få service, når vi har brug for det. Det er vigtigt, for når det skal køre, så skal det køre, understreger han.

Det skal bare fungere
Hos Sejersbøl I/S er man afhængig af, at tingene fungerer. Med 915 hektar i markplanen, skal de kunne stole på, at afgrøderne er etableret godt. De har ikke mulighed for at kontrollere fremspiringen på samtlige hektar.

Desuden er de afhængige af deres selvforsyningsgrad til de 785 køer.

- Det er en rigtig dårlig forretning for os, hvis vi er nødt til at købe foder, siger Jakob Sejersbøl og tilføjer:

- Vi skal bare være sikre på, at det bliver gjort ordentligt fra starten.

Læs også