Danish Agro tjente 250 millioner

Grovvarekoncernen hentede rekordoverskud i 2010, hvor tre store grovvareforretninger blev integreret i virksomheden.

Normalvis budgetterer direktioner med fusionsomkostninger i de efterfølgende år, mens de pågældende sammenlagte virksomheder finder deres endelige samspil. Sådan er det ikke i foderstofbranchen. Og slet ikke hos Danish Agro, som i dag offentliggør et kanonregnskab - for et år, der bød på indlemmelse af hele tre foderstofvirksomheder i koncernen. Dels i form af den fulde integration af nødstedte S.A.B., overtagelsen af aktiverne og aktiviteterne i Aarhusegnens Andel i et konsortium med DLG først på året - og senest med tilbagevirkende kraft fusionen med Nordjysk Andel.

I 2010 tjente Danish Agro A.m.b.a. således ikke mindre end 250 millioner kroner mod 71,2 millioner året før, og øgede omsætningen med 348 procent - fra 3,0 milliarder til 13,3 milliarder kroner.

De tilknyttede og associerede virksomheder har medvirket markant til rekordresultatet. Således blev godt 168 millioner kroner tjent på sideaktiviteter i både ind- og udland.

Den kraftige vækst i det forgangne år bevirker, at 2011 vil være et konsolideringsår for Danish Agro, og at der vil blive fokuseret på organisatorisk at skifte fra en gruppe- til en koncernstruktur med de muligheder, det indebærer.

- Vi vil optimere denne større enhed, så den samlet set får en endnu stærkere konkurrence- og indtjeningskraft i markedet, og ikke mindst vil koncernen fremover indføre central risikostyring for alle afdelinger, fortæller administrerende direktør Christian Junker.

      

Læs også